Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 

Palveluntuottajalle

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan sellaisen yksityisen palvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluita tuotetaan. Luvan myöntäminen edellyttää sijaintikunnan lausuntoa ilmoituksen liitteeksi, joten palveluntarjoajan tulee olla hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista yhteydessä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaalihuollon kehittämispäällikköön.

Sellaisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista kirjallinen ilmoitus FSHKY:lle. Ilmoituksessa on mainittava samat tiedot kuin lupahakemuksessa.

Palveluntuottajat, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1. momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja, on myös tehtävä kirjallinen ilmoitus FSHKY:lle.

 

ILMOITUSTEN KÄSITTELY FSHKY:N ALUEELLA 

1. Palvelujen tuottaja toimittaa ilmoituksen/muutosilmoituksen liitteineen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle osoitteeseen:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, PL 42, 30101 Forssa.

Jos ilmoituksessa tai sen liitteissä on puutteita, niin ilmoitusta käsittelevä FSHKY:n edustaja pyytää täydentämään ilmoitusta.

2. Kun ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, kuntayhtymän viranomainen antaa palvelujen tuottajalle saapumistodistuksen, joka sisältää arvion käsittelyajasta.

3. Yrityksen edustajan ja kuntayhtymän edustajan/edustajien kesken sovitaan tapaaminen. Tapaamiseen varataan aikaa noin tunti palvelujen tuottajaa kohden. Tapaamisessa käydään läpi mm. yrityksen toiminta-ajatus, henkilöstörakenne, omavalvontasuunnitelma, ilmoituksen käsittelyn eteneminen ja yhteistyö jatkossa.

4. a) Mikäli kyseessä on yksityisten kotipalvelujen tukipalvelu tai siihen rinnastettava palvelu, tekee FSHKY:n sosiaalihuollon edustaja hallintopäätöksen palvelujen hyväksymisestä kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi ja merkitsee palveluntuottajan tiedot FSHKY:n yksityisten palveluntuottajien rekisteriin.

4. b) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, liittää kunnan edustaja tapaamisen jälkeen lausuntonsa ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palveluntuottajien rekisteriin.

4. c) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus yrityksestä, jonka palvelujen antamiseen tarvitaan toimitilat, mutta joka ei ole ympärivuorokautista, tekee kuntayhtymän sosiaalihuollon edustaja tiloihin tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen tai lausunnon käynnistä, jonka edustaja liittää ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Toimitiloihin tehtävän tarkastuksen lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava muiden toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien lausuntojen ja liitteiden toimittamisesta FSHKY:lle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palveluntuottajien rekisteriin.

4 .d) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamistatai olennaista muuttamista. Lupaa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Kuntayhtymän sosiaalihuollon edustaja tekee tiloihin tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen tai lausunnon, joka liitetään lupahakemukseen. Toimitiloihin tehtävän tarkastuksen lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava muiden toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien lausuntojen ja liitteiden toimittamisesta.

 YHTEYSTIEDOT

Yksityisten palveluntuottajien ohjaus, neuvonta ja valvonta Karoliina Kärkkäinen

Vammaispalvelujen sopimusasiat Jaana Paasikangas ja Pia Nieminen

Vammaispalvelujen asiakasasiat Kirsti Seppänen ja Susanne Molander

Vanhuspalvelujen sopimus- ja asiakasasiat Marjatta Palojärvi

Perhepalvelujen sopimusasiat Riikka Lammintausta-Mäkelä ja maija Kandolin

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sopimusasiat Jaana Paasikangas

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasasiat Ulla Laine

Päivystysaikoina akuutit ja kiireelliset asiat sosiaalipäivystys


LISÄTIETOJA 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011)

Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta

Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tietoa

 
 
 

Sivu päivitetty: 22.01.2019

Yhteystiedot

Hätäkeskus ja sosiaalipäivystys
puh. 112

Lammintausta-Mäkelä Riikka
perhepalveluiden palvelualuejohtaja
puh. 03 4191 6550
gsm 040 847 2044
riikka.lammintausta-makela(at)fshky.fi

Paasikangas Jaana
aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja
puh. 03 4191 6030
gsm 050 569 4937
jaana.paasikangas(at)fshky.fi

Kandolin Maija
lastensuojelun päällikköUrheilukentäkatu 9, 30100 Forssapuh. 03 41911poissaollessa: sijaisena toimiiLaine Johanna
puh. 03 41911

Kärkkäinen Karoliina
sosiaalihuollon kehittämispäällikkö
gsm 040 630 4440
karoliina.karkkainen(at)fshky.fi

Ulla Laine
sosiaalityöntekijä
Psykiatrian osasto 11, tehostetun avohoidon yksikkö Purola,
SHL-asumispalvelut
Urheilukentänkatu 9, 3. krs.,
30100 Forssa
puh. 03 4191 6052 (ma-to)
gsm 040 6621 750 (ma-to)
ulla.laine(at)fshky.fi

Koistinen Nadja
vs. vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6067
gsm 044 706 4428
nadja.koistinen(at)fshky.fi

Nieminen Pia
vammaispalvelupäällikkö
puh. 03 4191 6040
gsm 050 061 9055
pia.nieminen(at)fshky.fi

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
puh. 03 4191 6116
gsm 050 532 5011
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

Seppänen Kirsti
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä alue: Forssa puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 6136
gsm 050 433 0443
kirsti.seppanen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy