Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asumisterveys

Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumishuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojeluviranomainen osallistuu tarvittaessa terveyshaittojen selvittämiseen ja poistamiseen asunnoissa ja yleisissä oleskelutiloissa.

Mikäli epäilet terveyshaittaa;

vuokra-asunnossa tai osakehuoneistossa

Ota yhteyttä huoneiston omistajaan tai isännöitsijään tai taloyhtiön edustajaan. Jos omistaja tai isännöitsijä ei ryhdy selvittämään tai korjaamaan terveyshaittaa, voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan.

omassa omakotitalossa

Nopeimmin saat terveyshaitan selvitettyä kääntymällä suoraan kuntoarvioita ja sisäilmaselvityksiä tekevien yritysten puoleen. Tärkeintä on saada selville sisäilmaongelman aiheuttaja ja sen jälkeen suunnitella sekä toteuttaa tarvittavat korjaustoimenpiteet. Voit myös ottaa yhteyttä terveystarkastajaan lisäohjeita saadaksesi.

julkisissa oleskelutiloissa tai majoitustiloissa

Ota yhteyttä laitoksen johtajaan. Useimmilla julkisilla tiloilla ja laitoksilla on valmiit toimenpidemallit terveyshaittaepäilyjä varten. Voit myös ilmoittaa epäilyksistäsi terveydensuojeluun.

työpaikallasi

Ota yhteyttä työnantajaasi sekä työpaikkasi työsuojeluyksikköön.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat oireita, joiden epäilet liittyvän sisätiloihin. Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee aina ilmoittaa myös rehtorille sekä kouluterveydenhuoltoon. Työtiloihin liittyvistä oireista tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon.

Asumisterveysohje 
Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Työsuojelu (Aluehallintovirasto) 
Ympäristöterveys (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
Hometalo ja kosteusvaurio (THL) 
Radon (Säteilyturvakeskus STUK) 
Asuntokaupan kuluttajaoikeusneuvoja 
Sisäilmayhdistys  
Hengitysliitto 
Allergia- ja astmaliitto 
Aste ry – Asumisterveysliitto 
Kosteus- ja hometalkoot (Ympäristöministeriö) 

 

Sivu päivitetty: 17.12.2019

Yhteystiedot

Nyrönen Veijo
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
puh. 03 4191 2314
gsm 050 540 3292
veijo.nyronen(at)fshky.fi

Riepponen Vesa
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
puh. 03 4191 2316
gsm 050 339 6800
vesa.riepponen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy