Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvetenä käytetty vesi ei saa aiheuttaa terveyshaittaa.

Vesilaitokset ja veden laadun valvonta

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Ennen kuin laitos voi alkaa toimittaa vettä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitos. Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Tsl hakemus talousvettä toimittava laitos
Tsl ilmoitus 7 talousvettä toimittava laitos

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Terveydensuojelulain 18 a § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus vedenjakelualueesta seuraavissa tapauksissa:

Miten ja missä voin tutkituttaa kaivoveden laadun?

Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa laboratoriossa ennen kuin uusi kaivo otetaan käyttöön tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti. Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Kaivon omistaja vastaa kaivonsa veden laadusta, näytteenotosta, huollosta ym.

Kaivon omistaja voi itse ottaa näytteen ja toimittaa sen laboratorioon. Luotettavan tuloksen varmistamiseksi kannattaa hakea puhtaat näytteenottopullot ensin joko laboratoriosta tai ympäristöterveydenhuollon toimipisteeltä. Terveystarkastaja antaa tarvittaessa ohjeita mm. näytteenottoon liittyen sekä määräyksiä, mikäli veden laatu voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Vesitutkimuksia voi teettää muun muassa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (Tampere), Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristo ry (Lohja), Novalab Oy (Karkkila) ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n (Turku) laboratorioissa:

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry    
Hatanpäänkatu 3 B, 33900 Tampere
puh. 03 246 1111

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja
puh. 019 323 895

Novolab Oy
Lepolantie 9
puh. 09 225 2860

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Telakatu 16, 20360 Turku
puh. 02 274 0209

Rengaskaivon desinfiointiohje

 

Sivu päivitetty: 20.06.2018

Yhteystiedot

Andersson Tarja
terveystarkastaja Jokioisten toimipiste
puh. 03 4191 2315
gsm 050 540 3279
tarja.andersson(at)fshky.fi

Nyrönen Veijo
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
puh. 03 4191 2314
gsm 050 540 3292
veijo.nyronen(at)fshky.fi

Suomilammi-Salmela Terhi
terveystarkastaja Someron toimipiste
gsm 044 779 2503
terhi.suomilammi-salmela(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy