Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Nikotiinivalmisteet

Nikotiinivalmisteiden valvonta

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekeissa, tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Terveydensuojeluviranomainen myöntää nikotiinivalmisteiden myyntiluvan ja valvoo näitä vähittäismyyntipaikkoja. Valvonnasta peritään vuosimaksu.

Nikotiinivalmisteiden myynnin edellytykset 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoista edellyttää sijaintikunnan myöntämää lupaa. Myyntilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka liitteenä tulee olla nikotiinivalmisteiden myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma. Lupa myönnetään, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, kuinka luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä noudatetaan.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemuslomake

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle.

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myynnin luvanvaraisuus ja valvonta, Lääkelaki 54 a § (13.1.2006/22)

 

Sivu päivitetty: 28.12.2018

Yhteystiedot

Haimi Leena
terveysvalvonnan johtaja
ympäristöterveydenhuollon esimies
puh. 03 4191 2320
gsm 0500 311 405
leena.haimi(at)fshky.fi

Vähämäki Anu
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
gsm 050 540 3263
anu.vahamaki(at)fshky.fi

Suomilammi-Salmela Terhi
terveystarkastaja Someron toimipiste
gsm 044 779 2503
terhi.suomilammi-salmela(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy