Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Uimavesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua ja turvallisuutta terveydensuojelulain nojalla.

Yleinen uimaranta

Yleinen uimaranta on ranta, jonka rannan ylläpitäjä tarjoaa yleisön käyttöön. Ranta, jota käytetään virkistäytymiseen jokamiehen oikeiden perusteella, ei ole yleinen uimaranta. Myöskään yksityinen tietyn yhteisön käyttöön tarkoitettu uimaranta ei ole yleinen uimaranta.

Yleisen uimarannan ylläpitäjä vastaa yleisen rannan siisteydestä ja turvallisuudesta sekä tiedottaa rannan käyttäjille uimaveden laadusta. Uimaveden laatutietoja varten tulee yleisellä uimarannalla olla ilmoitustaulu.

Forssan seudulla on 20 yleistä uimarantaa ja Somerolla 8, joiden veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti uimakauden 15.6.–31.8. aikana. EU-uimarannoista uimavesi tutkitaan kesällä neljä kertaa aistinvaraisin havainnoin sekä laboratoriotutkimuksin (Enterokokit ja E.coli –bakteerit). Aistinvaraisesti uimavesi tarkastetaan sinilevien (syanobakteerit), jätteiden (esim. öljymäiset ja tervamaiset aineet) sekä kelluvien materiaalien (esim. muovi, kumi, lasi- ja muovipullot) varalta. Muista yleisistä uimarannoista tutkimukset tehdään uimakaudella vähintään kolme kertaa.

Uimaveden laadun arviointi ja luokittelu

Yleisten uimarantojen (EU-uimarantojen) uimaveden laatu arvioidaan ja luokitellaan uimakauden päätyttyä. Uimaveden laadun arviointiin ja luokitukseen käytetään neljän viime vuoden uimakausien valvontatutkimustuloksia.

Laatuluokitus tehdään valvontatutkimustuloksista laskettujen prosenttipisteiden perusteella, jossa prosenttipisteitä vastaavia bakteeritiheyksiä verrataan määriteltyihin raja-arvoihin. Raja-arvot ja prosenttipisteet on määritelty yleisten uimarantojen laadun arvioinnista annetun asetuksen 177/2008 liitteissä I ja II.

Laatuluokkia ovat: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Forssan seudun ja Someron yleisten uimarantojen (EU-uimarantojen) uimaveden laatuluokitus on ollut 2014 - 2018 erinomainen.

Luettelo alueen yleisistä uimarannoista, uimavesien tutkimustulokset ja uimavesiprofiilit:

Forssan kaupunki

Kirjaamo, Turuntie 18, 30100 Forssa, sähköposti kirjaamo(at)forssa.fi

Humppilan kunta

Kirjaamo, Kisakuja 2, 31640 Humppila, sähköposti kirjaamo(at)humppila.fi

Jokioisten kunta

Jokioisten kunta, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen, sähköposti jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Someron kaupunki

Someron kaupunki/Tekninen toimi, Joensuuntie 20, 31400 Somero, puh. 02 779 11

Someron Liikunta ry

Kiiruuntie 6 B, 31400 Somero, puh. 044 779 1264

Tammelan kunta

Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela, sähköposti kirjaamo(at)tammela.fi

Ypäjän kunta

Kirjaamo, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, sähköposti kunta(at)ypaja.fi

Miten toimia jos havaitsen sinilevää tai järvisyyhyä yleisellä uimarannalla?

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, muutos 711/2014

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, muutos 710/2014

Uimarantojen uimaveden luokitus

 

Sivu päivitetty: 30.08.2019

Yhteystiedot

Vähämäki Anu
terveystarkastaja
Jokioisten toimipiste
gsm 050 540 3263
anu.vahamaki(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy