Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja maksutaksa

Ihmisen terveyden edistäminen ja turvallisen elinympäristön varmistaminen on ympäristöterveydenhuollon keskeinen tehtävä.

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus-, tupakka- sekä eläinlääkintähuoltolaissa säädetään valvontaohjelmista, jotka kunta laatii ja joiden mukaan sen tulee toteuttaa suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Valvontasuunnitelman laatimisessa huomioidaan kansallinen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka keskusvirastot yhdessä laativat. Kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa (665/2006).

Lain mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotoista ja tutkimisesta.

Myös kohteen hyväksyminen ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.

Valvontasuunnitelma 2019 
Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa  
Nikotiinivalmisteiden myyntilupa-ja valvontataksa

 

Sivu päivitetty: 10.05.2019
 
 
 
login Synergia Foxy