Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Palveluohjaus

Palveluohjaus antaa laaja-alaista ohjausta ja neuvontaa erilaisista olemassa olevista palveluista ja tukimahdollisuuksista. Neuvontaa annetaan puhelimitse, kotikäynneillä, palveluohjaajan luona, erilaisissa tilaisuuksissa ja palvelupisteissä. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen kartoitus, jossa käydään läpi asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet sekä asuin- ja elinympäristön olosuhteet.

Palveluohjaajat suunnittelevat ja seuraavat asiakkaille tarjottavia palveluita heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palveluohjaus tekee tiivistä yhteistyötä muiden palveluiden tuottajien kanssa.

Palveluohjauksen kautta haetaan muun muassa:

Omaishoidon tukea, johon liittyvät hoidettavan intervallijaksojen toteutuminen, omaishoidon palvelusetelit, hoidettavan kotona toteutettava perhehoito, hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittäminen ja ylläpito.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen kanssa.

Palveluohjaus käsittelee hakemukset asumispalveluihin, järjestää asumispalveluyksiköiden asiakaspaikkoja ja intervallijaksoja.

Matalan kynnyksen palvelupiste Wiisari palvelee Tyykihovissa seutukunnallisesti ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Hakemus vanhuspalveluihin

Ikäihmisten palveluopas 2020

Huoli ikääntyneestä henkilöstä: sähköinen ilmoitus

Seuraavasta linkistä voit täyttää sähköisen yhteydenottopyynnön; palveluohjaus on suoraan yhteydessä annettujen tietojen perusteella. Sähköinen yhteydenottopyyntö

Neuvontapiste Wiisari palvelee

ti-to klo 10-14 Tyykihovissa

parillisten viikkojen perjantaina klo 10-14 Ypäjän palvelukeskuksella

parittomien viikkojen perjantaina klo 10-14 Humppilan kunnantalolla

parillisten viikkojen maanantaina klo 10-14 Jokioisten kunnantalolla

parittomien viikkojen maanantaina klo 10-14 Tammelassa Tammikartanossa


 

Sivu päivitetty: 17.06.2020

Yhteystiedot

Neuvontapiste Wiisari
Eteläinen Puistokatu 4 Tyykihovi Ilman ajanvarausta klo10-12
puh. 03 4191 6148
wiisari@fshky.fi

Kujanpää Minna
palveluohjaaja Jokioinen, Ypäjä, Humppila
puh. 03 4191 6148
minna.kujanpaa(at)fshky.fi

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
puh. 03 4191 6116
gsm 050 532 5011
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

Humppila
Kunnantalo, Kisakuja 2
Kuntakäynnit
kts ajat Humppapaasta

Jokioinen
Kunnantalo, Keskuskatu 29 A
maanantaisin klo 10-12

Tammela
Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2
maanantaisin klo 10-12

Ypäjä
Kunnantalo, Perttulantie 20
Kuntakäynnit
kts ajat Ypäjäläisestä

Rajahalme-Tahvanainen Tarja
palveluohjaaja omaishoito
puh. 03 4191 6148
tarja.rajahalme-tahvanainen(at)fshky.fi

Suonpää Tiina
palveluohjaaja Forssa
puh. 03 4191 6148
tiina.suonpaa(at)fshky.fi

Karhu-Torkkel Maikki
palveluohjaaja Tammela, Forssa
puh. 03 4191 6148
maikki.karhu-torkkel(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy