Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asiakasmaksut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus päättää vuosittain hyvinvointikuntayhtymässä perittävistä asiakasmaksuista. Sosiaalipalveluista perittävät maksut ( kotihoito, tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja tukipalvelut ) perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ( 734/92 ) ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ( 912/92 ).

Asiakasmaksut kotihoito 1.1.2020 alkaen

Asiakasmaksut tehostettu palveluasuminen 1.1.2020 alkaen

Asiakasmaksut laitoshoito 1.1.2020 alkaen

Ikääntyneiden palvelut ja asiakasmaksut

Tuloselvitys asumispalvelut ja laitoshoito

Tuloselvitys kotihoito

Maksun muutoshakemus

 

Sivu päivitetty: 02.01.2020
 
 
 
login Synergia Foxy