Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 

Asumisen palvelut

Asumisen palveluina tarjoamme ikäihmisille ensisijaisesti vuokra-asuntoja, joita löytyy kuntien alueilta. Mikäli asiakkaalla on ympärivuorokautisen hoivan tarvetta, tarjotaan asumista tehostetun palveluasumisen yksikössä tai laitoshoidon yksikössä. Ympärivuorokautinen hoito voi olla lyhytaikaista, jaksoittaista tai pitkäaikaista. Samoissa yksiköissä voi olla sekä lyhyt- että pitkäaikaishoitopaikkoja. Asukkaaksi hakeudutaan palveluohjauksen kautta.

Ikäihmisten vuokra-asuntoja on jokaisen kunnan alueella. Asunnot on tarkoitettu pääsääntöisesti kotihoidon palveluja tarvitseville ikäihmisille.

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa asumista vuokrasuhteessa palvelukeskuksen yksikössä joko jaetussa huoneessa tai omassa huoneessa. Henkilökunta on yksikössä paikalla ympäri vuorokauden. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää, jokapäiväistä hoitohenkilöstön hoitoa ja hoivaa sekä säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Asiakkaat maksavat hoitomaksun, joka määräytyy tulojen perusteella. Hoitomaksun ja vuokran lisäksi asiakas maksaa mm. omat lääke-, ruoka- ja pesulakustannuksensa. Tehostettua palveluasumista ostetaan asiakastarpeiden mukaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laitoshoidon yksiköissä annetaan pitkäaikaishoitoa henkilölle, jolle ei voida enää järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai tehostetussa palveluasumisessa ja joka tarvitsee useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää, jokapäiväistä hoitohenkilöstön hoitoa ja hoivaa sekä säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Palveluun sisältyy hoidon lisäksi ruoka, lääkkeet ja puhtaus. Hoitomaksu määräytyy tulojen perusteella ja se kattaa kaikki asumiseen ja hoitoon liittyvät kustannukset.

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan lyhyttä sovittu jaksoa ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen tai laitoshoito) yksikössä. Lyhytaikaishoito voi olla myös säännöllistä toistuvaa nk. intervallihoitoa. Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen hoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitoa käytetään mm. asiakkaan kotihoidon tukemiseen, omaishoitajan lakisääteisin vapaapäiviin ja lomiin, omaisen/läheisen hoitovastuun keventämiseen sekä kuntoutumiseen tai toipilasvaiheeseen akuutin sairauden jälkeen.

 

Sivu päivitetty: 17.12.2019

Yhteystiedot

Haavisto Taina
asumispalvelupäällikkö
puh. 03 4191 6460
gsm 050 3779 383
taina.haavisto(at)fshky.fi

Stenholm Sari
asumispalveluesimies
Forssa (Heikanrinne: Talvio, Metsätähti, Kanerva ja Pioni)
puh. 03 4191 6495
sari.stenholm(at)fshky.fi

Uosukainen Outi
asumispalveluesimies Forssa (Heikanrinne: Kielo ja Lehdokki, Tyykihovi: Amerikka)
puh. 03 4191 6150
outi.uosukainen@fshky.fi

Jokinen Katriina
asumispalveluesimies Jokioinen Intalankartano
puh. 03 4191 6505
katriina.jokinen(at)fshky.fi

Vanha-Similä Pia
asumispalveluesimies Tammela (Hoiva1, Hoiva2)
puh. 03 4191 6515
pia.vanha-simila(at)fshky.fi

Heikkinen Peija-Petriina
asumispalveluesimies Ypäjä (Hoivakoti, Ruustinna, Valkovuokko) Tammela (Lupiini, Iltatuuli)
puh. 03 4191 6540
peija-petriina.heikkinen@fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy