Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakasmaksut

Asumispalveluista ja laitoshoidosta peritään Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen vahvistamat asiakasmaksut.

Tehostettu palveluasumisen asiakasmaksut koostuvat vuokrasta, hoitomaksusta, ateriapaketista ja tukipalvelumaksusta. Lisäksi asiakas maksaa muista tarvitsemistaan tukipalveluista taksan mukaan.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukattoa kerryttävä hoitopäivämaksu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi.

 

Sivu päivitetty: 01.03.2019

Yhteystiedot

Järvinen Pirkko-Liisa
toimistosihteeri
Jokioinen, Ypäjä
puh. 03 4191 4330
pirkko-liisa.jarvinen(at)fshky.fi

Lepistö Nina
toimistosihteeri
Forssa
puh. 03 4191 4330
nina.lepisto(at)fshky.fi

Tuominen Piritta
toimistosihteeri
Humppila, Tammela
puh. 03 4191 4330
piritta.tuominen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy