Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Laitoshoidon maksut

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 % yksin asuvan hoitoon tulevan nettokuukausituloista, kuitenkin niin, että käyttövaraksi jää vähintään 108 €/kk (1.1.2019 alkaen). Jos hoidettava on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot, hoitomaksu määräytyy puolisoitten yhteenlaskettujen tulojen perusteella ja on 42,5% yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Maksua määriteltäessä tulona otetaan huomioon eläkkeet, niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot. Tuloina otetaan huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet.

Kela maksaa vammaisetuuksia (hoitotuki) myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville. Jos hoitotuki on ollut ennen laitoshoidon alkamista, se jatkuu automaattisesti ennallaan. Jos tukea ei ole ollut ennen pitkäaikaisen laitoshoidon alkamista tai siihen haetaan korotusta, hakemus tehdään yksikössä.

Maksukyvyn mukainen hoitomaksu tarkistetaan joka toinen vuosi tai tulojen muuttuessa.

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta 46,10€ hoitopäivältä (1.1.2019 alkaen). Hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi, lähettävä laitos ei saa periä maksua lähtöpäivältä. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Kun maksukatto (683 €) täyttyy, lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 21,30 € hoitopäivältä (1.1.2019 alkaen).

Omaishoidon vapaan aikaisesta lyhytaikaisesta hoidosta peritään 11,40 €/vrk (1.1.2019 alkaen) .

Päivä- ja yöhoidon maksuna voidaan periä enintään 21,30 € vuorokaudessa (1.1.2019 alkaen) . Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

 

Sivu päivitetty: 11.04.2019
 
 
 
login Synergia Foxy