Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Asiakasmaksukattoa kerryttävät maksut:

Esimerkiksi kotihoidon maksut, pitkäaikaishoitomaksut, lääkkeet, hammashoidon maksut ja sairaankuljetus eivät siis kerrytä asiakasmaksukattoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon maksuja jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta eikä myöskään maksuja, joiden suorittamiseen palvelun käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat myös maksukaton ulkopuolella.

Kun asiakasmaksuja on kalenterivuoden aika kertynyt 683,00 euroa (1.1.2019 alkaen), ovat asiakasmaksukaton piiriin kuuluvat palvelut sen jälkeen loppuvuoden ajan maksuttomia. Laitoshoidosta peritään kuitenkin ylläpitomaksu, joka on 22,50 euroa/pvä (1.1.2020 alkaen). Maksukaton ylittymisen jälkeen voi hakea vapakortin siitä terveydenhuollon tai sosiaalitoimen yksiöstä, jossa asiakasmaksukatto on täyttynyt. Vapaakorttia näyttämällä asiakas voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan hoitoon muissa terveydenhuollon yksiköissä.

Vapaakorttia haettaessa mukaan on syytä ottaa kuitit kaikista ko. vuoden aikana maksetuista maksukattoa kerryttävistä asiakasmaksuista.

 

Sivu päivitetty: 29.07.2020
 
 
 
login Synergia Foxy