Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon kriteerit

Ympärivuorokautista hoitoa annetaan:

Laitoshoidossa: Mäntyrinteen hoivaosastolla Humppilassa, Intalankartanon palvelukeskuksen Winkkelissä Jokioisilla, Ruisluodon palvelukeskuksen Hoiva 1:llä Tammelassa ja Ypäjän palvelukeskuksen hoivakodilla.

Tehostetussa asumispalvelussa yksiköissä: Heikanrinteen palvelukeskuksen yksiköissä Forssassa, Amerikka-yksikössä Forssassa, Lupiini ja Iltatuuli-yksiköissä Tammelassa, Ruisluodon palvelukeskuksen yksiköissä Tammelassa, Intalankartanon palvelukeskuksen yksiköissä ja Mäntyrinteen palvelukeskuksen yksiköissä Humppilassa. Lisäksi ostopalveluna Retonkihovi-yksikössä Forssassa sekä yksittäisinä ostoina alueen muista yksiköistä.

Yhtymähallitus on 23.2.2015 vahvistanut ympärivuorokautisen hoitoon pääsyn kriteerit.

Hoitoon hakeudutaan erillisellä hakemuksella palveluohjauksen kautta, jonka pohjalta tehdään palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan mm. asiakkaan toimintakyky ja arkiympäristö sekä palveluiden saavutettavuus. Arviointimenetelminä toimivat havannointi, haastattelu sekä erilaiset arviointimittarit.

Palvelujen myöntämisen kriteerit ovat ohjeellisia ja asiakas valinnoissa otetaan aina huomioon myös asiakkaan yksilöllinen kokonaistilanne, hoidon tarve ja kiireellisyysjärjestys.

Lähtökohtana pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarpeelle on:

- kaikki asiakkaan tilanteeseen soveltuvat kotona asumista tukevat palvelut on kokeiltu käytännössä ja
- henkilö tarvitsee yhden tai kahden henkilön apua kaikissa toiminnoissaan tai
- jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa.

  

Sivu päivitetty: 08.03.2017
 
 
 
login Synergia Foxy