Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavien palvelujen tarkoituksena on tukea ikääntyneen toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Kotihoito sisältää asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvissä tehtävissä avustamista ja kotisairaanhoitoa. Kotihoidon lisäksi asiakkaat voivat saada kotona asumisensa tueksi tukipalveluita, joiden tarkoitus on omalta osaltaan tukea kotona asumista.

Tukipalveluina järjestetään ateria-, kylvetys-, kauppa-, siivous- ja kuljetuspalveluita. Lisäksi kotona asuva voi saada turvapalvelua, joka sisältää turvapuhelimen ja hälytyspäivystyksen. Kotona asumisen mahdollistamiseksi on myös mahdollisuus saada apuvälineitä helpottamaan jokapäiväistä arkea ja luomaan turvallisuutta kotiin. 


 
 

Sivu päivitetty: 12.12.2018
 
 
 
login Synergia Foxy