Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kotihoito

Kotihoitoa voidaan antaa henkilöille/perheille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti. Kotihoito voi olla säännöllistä (vähintään kerran viikossa tapahtuvaa) tai tilapäistä asiakkaan tarpeesta riippuen.

Kotihoidon tiimit tuottavat palveluja koko kuntayhtymän alueella. Kotihoidon tiimeissä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja perushoitajia. Henkilökunta työskentelee asiakkaiden kodeissa päivittäin suunnitellusti, yksilöllisten hoito-, palvelu – ja kuntoutussuunnitelmien mukaan kahdessa tai kolmessa vuorossa. Kotihoidon yöhoidosta vastaa yöpartio.

Moniammatillisissa tiimeissä työskennellään käyttäen toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan asuminen kotona mahdollisimman pitkään.

Kotihoito on jakautunut neljään kotihoitoalueeseen, joiden toimintaa johtavat kotihoidon aluevastaavat.

 

Sivu päivitetty: 18.03.2019

Yhteystiedot

 
 
 
login Synergia Foxy