Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Lääkehoidon palvelut

Lääkehoidon toteutukseen saavat apua kaikki ne kotihoidon asiakkaat, jotka tarvitsevat apua turvallisen ja vaikuttavan lääkehoidon toteuttamiseen. Asiakkaan tarvitessa apua lääkkeiden jaossa, toteutetaan lääkkeiden jakelu pääsääntöisesti lääkkeiden koneellisena annosjakeluna.

Annosjakelupalvelussa mukana oleva asiakas saa lääkkeensä apteekista annospusseihin pakattuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Asiakas saa annospussinauhan lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet, ja niiden annostukset. Lääkityskortista selviää myös muiden kuin annosjaeltavien lääkkeiden tiedot, mukaan lukien käytössä olevat itsehoitovalmisteet. Palveluun sisältyy apteekin tekemä kokonaislääkityksen tarkistus.

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun hyötyinä ovat:

Kaikki seudun apteekit toimittavat annosjaeltuja lääkkeitä. Lisätietoja voit kysyä omasta apteekistasi tai oman alueesi kotihoidosta.

 

Sivu päivitetty: 05.04.2016

Yhteystiedot

 
 
 
login Synergia Foxy