Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat liikkumista tukevia palveluita ja ne on tarkoitettu jokapäiväisiin arkista toimista johtuviin tarpeisiin, ei siis virkistykseen tai lääkärimatkoihin. Etuus on määrärahasidonnainen, ei subjektiivinen oikeus.

Kuljetuspalvelua haetaan aina kirjallisesti . Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen, joiden arviointiin käytetään tietoa hakijan bruttotuloista ja varallisuudesta (liite Tuloselvitys).

Liikkumista tukeva palvelu voidaan myöntää henkilöille, jotka eivät itsenäisesti pysty käyttämään muita julkisia liikenne välineitä tai omaa autoa alentuneen, pitkäaikaisen toimintakyvyn vajauksen,sairauden tai vamman perusteella ja he tarvitsevat palvelua jokapäiväiseen, arkiseen elämään liityvän syyn takia. Liikkumista tukevan palvelun tarkoituksena on edistää hakjan toimintakykyä ja auttaa häntä suoriutumaan välttämättömistä ja arkisista jokapäiväisista tarpeista.

Toimintakykyä arvioidessa huomioidaan kyky selviytyä kodin ulkopuolella asioimisesta .Liikuntakykyä arvioidessa huomioidaan ulkona ja sisällä liikkumisen lisäksi esim. kaatumisalttius ja tasapaino-ongelmat sekä apuvälineiden käyttö. 

Hakijan pitää olla toimintakyvyltään esteelinen käyttämään muita julkisia liikennepalveluita. Taksipalveluissa voi olla asiakkaan itsensä hankkima saattaja. Myönnettäessä asiointi/palveluliikennettä katsotaan ,että asiakkaan toimintakyky ei vaadi saattajaa.

Tiedote asiakkaille pikamatkoista.

Kuljetuspalveluhakemus ja tuloselvitys hakemuksen liitteeksi.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista löytyy lisätietoa täältä.

 

Sivu päivitetty: 16.10.2019

Yhteystiedot

Koivula Outi
palveluohjaaja Tammela
puh. 03 4191 6148
outi.koivula(at)fshky.fi

Kujanpää Minna
palveluohjaaja Jokioinen
puh. 03 4191 6148
minna.kujanpaa(at)fshky.fi

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
palveluohjaaja Humppila
palveluohjaaja Ypäjä
gsm 050 581 1420
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy