Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Odotusajat palveluihin

Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan 1.1.2014 lähtien vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä julkaisee tiedot puolivuosittain.

Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty.

Palvelutarpeen arviointi on tehtävä vähintään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta tai erittäin kiireellisessä tapauksessa välittömästi.

Kotihoito ja tukipalvelut ovat saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai viimeistään 7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä

Omaishoidon tuki päätös tehdään vähintään kolme kuukauden kuluessa hakemuksesta (määrärahasidonnainen)

Asumis- ja laitospalvelut kriteerit täyttävälle asiakkaalle palvelu myönnetään 3 kk:n kuluessa päätöksestä

Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.

Kaikki edellä mainitut palvelut on järjestetty hyvinvointikuntayhtymän alueella lain määräämissä määräajoissa.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.1.-30.6.2020

Tehostettuun palveluasumiseen laitoshoidossa odottaneiden odotusajat:
Forssa 28 pv, Humppila 0 pv, Jokioinen 101 pv, Tammela 33 pv ja Ypäjä 120 pv

Tehostettuun palveluasumiseen kotona odottaneiden odotusajat:
Forssa 20 pv, Humppila 0 pv,  Jokioinen 0 pv, Tammela 89 pv ja Ypäjä 0 pv

Tarpeen mukainen kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut on järjestetty alle 7 päivässä. Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arvioinnit on tehty 7 päivän kuluessa kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemiskuukauden alusta, jos hakija on täyttänyt myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset on tehty alle 14 pv hakemuksesta, jos hakija on täyttänyt myöntämiskriteerit.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.7.-31.12.2019

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut kotona odottaneet:                               Forssa 30 pv, Humppila 14 pv, Jokioinen 67 pv, Tammela 42 pv ja Ypäjä 0 pv

Ympärivuorokautisella laitospaikalla odottaneet:                                                             Forssa 45 pv, Humppila 24 pv, Jokioinen 71 pv, Tammela 124 pv ja Ypäjä 50 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.1.-30.6.2019

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut 66 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit. Kuntakohtaisia jonoja määrärahan puutteen vuoksi.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu alle 7 pv.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.7.-31.12.2018

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut 29 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.1.-30.6.2018

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut 46 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit. Kuntakohtaisia jonoja määrärahan puutteen vuoksi.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu alle 7 pv. Jonoa määrärahojen puutteen vuoksi.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.7.-31.12.2017

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut 78 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Kiireellinen kotihoito on järjestetty välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun päätökset on tehty alle 14 pv kuluessa hakemuksesta.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.1.-30.6.2017

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut 40 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu alle 7 pv. Jonoa määrärahan puutteen vuoksi.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.7.-31.12.2016

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut 29 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä
riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Fshky:n alueella omaishoidontuen määrärahojen puutteen vuoksi oli jonossa 20 hakijaa joulukuussa 2016. Jono purettu tammikuussa 2017.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu alle 7 pv. Jonoa määrärahan puutteen vuoksi.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.1.-30.6.2016 

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut  21 pv

Tarpeen mukainen kotihoito  alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut  alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Fshky:n alueella omaishoidontuen määrärahojen puutteen vuoksi on jonossa 20 hakijaa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu  alle 7 pv.


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.7.-31.12.2015:

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut   28 pv

Tarpeen mukainen kotihoito  alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Fshky:n alueella omaishoidontuen määrärahojen puutteen vuoksi on jonossa 24 hakijaa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu  alle 7 pv.

 

Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset toteutuneet odotusajat 1.1.-30.6.2015:

Asumispalvelut 0 pv

Laitoshoito 0 pv

Tarpeen mukainen kotihoito ilman jonotusta alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi 1-7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija(t) täyttävät myöntämiskriteerit. FSHKY kunnissa määrärahan puutteen vuoksi jonossa 5 hakijaa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu alle 7 pv.

 

Sivu päivitetty: 06.07.2020

Yhteystiedot

Kuismin Annukka
vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja
puh. 03 4191 6140
gsm 050 5502 263
annukka.kuismin(at)fshky.fi

Haavisto Taina
asumispalvelupäällikkö
puh. 03 4191 6460
gsm 050 3779 383
taina.haavisto(at)fshky.fi

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
puh. 03 4191 6116
gsm 050 532 5011
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy