Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille. Se ei ole subjektiivinen oikeus. Omaishoito on aina päivittäiseen henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia tai taloustöitä koskevaa. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Omaishoitolain 3§.ssä on säädetyt tuen myöntämisedellytykset:

1. Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.

3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja tervedenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan  hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä.

5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.

6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidontuen hakemuksella. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan palveluntarve, hoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut myöntämisedellytykset.

Maksuluokka 1 tuen suuruus 403,38. 

Maksuluokkaan kuuluu jos

Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi useita kotihoidon käyntejä vuorokaudessa tai ympärivuorokautista hoitoa tehostetussa palaveluasumisessa tai laitoshoitoa.

Viitteellinen suositus mittareiden arvoista käihmisten kohdalla:

RAVA 2.30-2.99 ja / MMSE 13-17/30

Alle 16-vuotiaiden hoitoisuusarviointi: 

Pisteet 20-33

Maksuluokka 2 tuen suuruus 616,82.

Maksuluokkaan kuuluu jos

Ilman omaishoitoa hoidettava tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa.

Viitteellinen suositus mittareiden arvoista ikäihmisten kohdalla:

RAVA 3 tai yli ja / tai MMSE 12/30 tai alle

Alle 16- vuotiaiden hoitoisuusarviointi: 

Pisteet 34-48

Maksuluokka 3 tuen suuruus 793,92. 

Maksuluokkaan kuuluu jos

Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Omaishoidontukihakemus

 

Sivu päivitetty: 19.09.2019
 
 
 
login Synergia Foxy