Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Omaishoidon vapaa

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää kolme vuorokautta (3 vrk) vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hoitajan lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hänelle maksettavaa hoitopalkkiota.

Omaishoitaja voi pitää lakisääteiset vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai säästää ne ja pitää pidemmän ajan vapaata yhtäjaksoisesti. Vapaita ei voi pitää etukäteen. Hoidettavalta perittävä asiakasmaksu on hoitajan lomapäivien ajalta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukainen.

Omaishoitajan vapaa voidaan toteuttaa

> sijaishoitona

> päivätoiminnassa

> tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidon yksikössä

> palvelusetelillä asiakkaan kotona, päivätoiminnassa tai tehostetussa palveluasumisessa

 

Sivu päivitetty: 05.04.2016
 
 
 
login Synergia Foxy