Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Perhehoito

 Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoito voi olla jatkuvaa kuukausia tai vuosia kestävää tai lyhytaikaista perhehoitoa, joka tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon hoitajan vapaapäivien ajaksi.

Perhehoitajalaissa (312/1992 ) tarkoitettua perhehoitoa annetaan perhehoitajan omassa kodissa toimeksiantosopimuksen perusteella. Lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella on koulutettuja perhehoitajia, joita on mahdollista anoa niin kutsuttuun kiertävään lyhytaikaiseen perhehoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitaja saapuu asiakkaan kotiin sovituksi hoitoajaksi. Hoidon pituus on sovittavissa. Tilapäinen hoito asiakkaan kotona voi olla ympärivuorokautista tai osapäiväistä enintään 10 tuntia kestävää.

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/ikaihmisten-perhehoito/


 

Sivu päivitetty: 07.05.2020

Yhteystiedot

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
puh. 03 4191 6116
gsm 050 532 5011
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy