Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 

Seudullinen suunnitelma 2015 - 2020

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) säädetään viidennessä pykälässä kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden sekä omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman tulee painottaa kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman tulee olla myös osa kuntien strategista suunnittelua ja se tulee tarkistaa valtuustokausittain. Suunnitelman hyväksyjänä toimivat kunnanvaltuustot.

Forssan seudulla lakisääteinen suunnitelma on laadittu yhteistyönä Forssan seudun kuntien, kuntien vanhusneuvostojen ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimijoiden kesken.

Seudullinen vanhuspalvelujen suunnitelma -  suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien alueilla

 
 

Sivu päivitetty: 17.10.2016

Yhteystiedot

Kuismin Annukka
vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja
puh. 03 4191 6140
gsm 050 5502 263
annukka.kuismin(at)fshky.fi

Haavisto Taina
asumispalvelupäällikkö
puh. 03 4191 6460
gsm 050 3779 383
taina.haavisto(at)fshky.fi

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
puh. 03 4191 6116
gsm 050 532 5011
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy