Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Rintamaveteraanien avopalvelut

RINTAMAVETERAANEILLE  v. 2019 KOTIIN VIETÄVÄT AVOPALVELUT

Kunnat ovat saaneet valtiolta määrärahan, joka on tarkoitettu tunnuksen omaavien rintamaveteraanien avopalveluihin. Valtionkonttorin ohje määrittelee yleiset myöntämisperusteet, joiden mukaan rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva, vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut henkilö. Rintamaveteraanilla tulee olla rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10%, ei voida antaa tämän määrärahan perusteella rintamaveteraaneille tarkoitettuja kunnallisia avopalveluja.

Forssalaisille rintamaveteraaneille on saatu 175 904,25 € määrärahaa, joka käytännössä tarkoittaa 5000 € määrärahaa jokaista veteraania kohden. Määräraha on käytettävissä 31.10.2019 asti.

Laki muuttuu 1.11.2019, jonka jälkeen kotona asumista tukevat palvelut tulevat rintamaveteraaneille läkisääteisiksi. Lakimuutos poistaa määrärahasidonnaisuuden ja turvaa palveluiden riittävyyden.

Pyydän ottamaan yhteyttä ja kertomaan, mihin palveluihin Teillä on tarvetta.

Kotiin myönnettävät avopalvelut voivat sisältää seuraavia palveluja:

 

 

Sivu päivitetty: 14.05.2019

Yhteystiedot

Tiina Tuomisto
Kotihoidon aluevastaava Forssa ja Humppila
puh. 03 4191 6155
tiina.tuomisto@fshky.fi

Merja Koivula
Kotihoidon aluevastaava Tammela
puh. 03 4191 6309
merja.koivula@fshky.fi

Mari Nummela
Kotihoidon aluevastaava Jokioinen ja Ypäjä
puh. 03 4191 6388
mari.nummela@fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy