Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Aikuispsykiatrian Tehostetun avohoidon yksikkö, Purola


Purola on erikoissairaanhoidon tehostetun avohoidon yksikkö, joka tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta vaikeista ja/tai pitkäaikaisista mielenterveyshäiriöistä kärsiville. Hoidon tarve ja hoitomuodot arvioidaan yhdessä potilaan, hänen läheistensä, lähettävän tahon ja Purolan työntekijöiden kanssa psykiatrian erikoislääkärin johdolla. Tarvittaessa hoitoon osallistuu myös toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Verkostoyhteistyötä tehdään mm. kotihoidon, TE-toimiston ja kuntien sosiaalityön kanssa.

 

Purola A

Tavoitteena on parantaa itsenäistä selviytymistä, sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja sekä toiminta-, opiskelu- ja työkykyä. Hoitomuotoina ovat yksilöhoitosuhteet, hoidolliset ryhmät, toimintaterapia ja tarvittaessa kotikuntoutus. Hoitojaksot ovat kestoltaan rajattuja.


Purola B

Yksikössä tehtävän työn tavoitteena on, että potilas saa ohjausta, tukea ja hoitoa niin, että hän toipuu ja kuntoutuu normaaliin arkeensa mahdollisimman hyvin. Hoito toteutuu vastaanottokäynteinä, kotikuntoutuksena, toimintaterapiana ja ryhmätoimintana yksilöllisen tarpeen ja hoitosuunnitelman mukaan. Potilaan sitoutuminen omaan hoitoonsa on edellytys hoidon onnistumiselle.


Purola C

Purola C:ssä on toimintaterapeuttien vastaanotto- ja tutkimustilat sekä tiloja ryhmätoiminnalle.

Purola C:ssä on hoitosuunnitelman mukaisen lääkehoidon toteutumista tukeva kahden hoitajan vastaanotto.

 

Sivu päivitetty: 03.06.2020

Yhteystiedot

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola
Sairaalankuja
30100 FORSSA
Postiosoite
PL 43
30101 FORSSA

Purola A
Avoinna: ma-to 9-15, pe 9-14
muutoksista ilmoitetaan käyntien yhteydessä
gsm 050 449 3302

Purola B
Avoinna: ma-to 9-15, pe 9.30-14muutoksista ilmoitetaan käyntien yhteydessä
puh. 03 4191 3618
gsm 040 676 4909 tai 040 3566996

Purola C
Avoinna: ma-ti, to 8-15
muutoksista ilmoitetaan käyntien yhteydessä
puh. 03 4191 3600

Numminen Jaana
osastonhoitaja
puh. puh. 03 4191 3510
jaana.numminen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy