Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta muun muassa vaikeista mielenterveydenhäiriöistä, masennuksesta ja vaikeasta ahdistuneisuudesta kärsiville potilaille. Purolassa toimii kaksi yhteisöhoidon yksikköä sekä ryhmäpoliklinikka.

Hoidon tarve ja hoitomuodot arvioidaan yhdessä potilaan, hänen omaistensa, lähettävän tahon ja Purolan työntekijöiden kanssa psykiatrian erikoislääkärin johdolla. Purolassa työskentelee osastonhoitaja, kuusi sairaanhoitajaa, neljä mielenterveyshoitajaa, kolme toimintaterapeuttia sekä yksi ohjaaja. Sosiaalityöntekijä on potilaan hoidossa mukana sovitusti. Purola tekee verkostoyhteistyötä lastensuojelun, perheneuvolan ja kolmannen sektorin kanssa.

 

Purola A (Yhteisöhoidon yksikkö)

Yksikkö toimii terapeuttisen yhteisöhoidon periaatteiden mukaan. Hoitomuotoina ovat erilaiset hoidolliset ryhmät, yksilöhoitosuhteet, toimintaterapia sekä kotikuntoutus. Yksikössä toteutetaan myös ennalta sovittuja tutkimusjaksoja.

Purola B (Yhteisöhoidon yksikkö)

Yksikössä toteutetaan psykiatristen potilaiden hoitoa ja kuntoutusta edistävää ja ylläpitävää toimintaa. Hoitomuotoina ovat hoidolliset ryhmät, yksilöhoitosuhteet, toimintaterapia sekä kotikuntoutus.

Purola C (Ryhmäpoliklinikka)

Ryhmäpoliklinikalla toimii erilaisia polikliinisia ryhmiä sekä toimintaterapeutin vastaanotto. 

Ryhmäpoliklinikalla toteutetaan Purolan potilaiden yksilöllistä lääkehoitosuunnitelmaa ennalta sovittuina poliklinikka-aikoina.

 

Sivu päivitetty: 23.10.2019

Yhteystiedot

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola
Sairaalankuja
30100 FORSSA
Postiosoite
PL 43
30101 FORSSA

Purola A
Avoinna: ma-to 9-15, pe 9-14
muutoksista ilmoitetaan käyntien yhteydessä
gsm 050 449 3302

Purola B
Avoinna: ma-to 9-15, pe 9.30-14muutoksista ilmoitetaan käyntien yhteydessä
puh. 03 4191 3618
gsm 040 676 4909 tai 040 3566996

Purola C
Avoinna: ma-ti, to 8-15
muutoksista ilmoitetaan käyntien yhteydessä
puh. 03 4191 3600

Numminen Jaana
osastonhoitaja
puh. puh. 03 4191 3510
jaana.numminen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy