Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Lastenpsykiatria

 Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella asuvia alle 13–vuotiaita psyykkisistä häiriöistä ja sairauksista kärsiviä lapsia ja heidän perheitään. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin tai kuraattorin kirjoittama kirjallinen lähete. Lastenpsykiatrian poliklinikan käynnit ovat luottamuksellisia ja lapselle ja perheelle maksuttomia.

Lasten tunne-elämän ongelmat ilmenevät monella tavalla mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeutena, pelkotiloina, masennuksena ja vaikeimmillaan todellisuudentajun häiriöinä. Yleisimpiä lastenpsykiatrian poliklinikalle lähettämisen syitä ovat

Lapsen ja hänen perheensä tutkimukseen ja hoitoon osallistuvat lastenpsykiatri, psykologi ja psykoterapeutti. Ensikäynnille kutsutaan yleensä koko perhe. Tutkimusjaksoon voi kuulua lapsen yksilöpsykologiset tutkimukset, vanhempien ja/tai perheen tutkimukset ja/tai verkostoneuvottelut. Tutkimusjakson jälkeen neuvotellaan perheen kanssa ja sovitaan mahdollisesti hoitosuunnitelmasta.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla hoito toteutetaan yhteistyössä lapsen, perheen ja lähiverkoston kanssa. Yleisimpiä hoitomuotoja ovat yksilö- ja perheterapiat sekä musiikki- ja varhaisen vuorovaikutuksen terapiat. Hoitokäynnit voidaan toteuttaa joko lastenpsykiatrian poliklinikalla tai ostaa yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Hoitojen pituudet vaihtelevat kuukausista useampaan vuoteen.

 

Sivu päivitetty: 13.11.2018

Yhteystiedot

Vesala Virpi
vs. osastonsihteeri
puh. 03 4191 3540

Lastenpsykiatrian poliklinikka
Korkeavahan terveysasema
Linikkalankatu 2, 30100 Forssa

 
 
 
login Synergia Foxy