Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kotouttamistyö

Kotouttamistyö vastaa kiintiöpakolaisten, vastaanottokeskuksista kuntiin muuttaneiden sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien alkuvaiheen laaja-alaisesta sosiaalityöstä. Kotouttamistyön tavoitteena on edesauttaa asiakkaiden valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, tukea itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.


Kotouttamistyön palveluihin kuuluvat 

Kotouttamistyön palveluita annetaan sekä henkilökohtaisesti että   ryhmämuotoisesti. Kotouttamistyön yksikkö palvelee Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kotoutettavia asiakkaita. 

Lisätietoa maahanmuuton eri perusteista, kotoutumisprosessista ja Forssan seudun kotoutumispalveluiden kokonaisuudesta löytyy Forssan seudun kotouttamisohjelmasta.


 

 

Sivu päivitetty: 03.07.2019

Yhteystiedot

Parviainen Milla
Maahanmuuttokoordinaattori
Yhteisötalo
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
gsm 040 182 4182
milla.parviainen(at)fshky.fi

Brofeldt Suvi
Kotouttamisohjaaja
Yhteisötalo
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
gsm 040 630 3390
suvi.brofeldt(at)fshky.fi

 

Tiensuu Maria
Kotouttamistyöntekijä
(Lapset ja perheet)
Yhteisötalo
Haudankorvankatu 2
30300 Forssa
gsm 040 716 6922
maria.tiensuu(a)fshky.fi

 
 
 
 
login Synergia Foxy