Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito.

Yhteydenotto lastensuojeluun

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinnoinnista esim. liittyen

Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos hän kokee turvattomuutta.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisesti lomakkeella, postitus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Lastensuojelu, Forssan kaupungintalo (Turuntie 18), PL 62, 30101 Forssa.  Lisää asiaa lastensuojeluilmoituksen teosta kohdassa
Sosiaali- ja perhepalvelut/lastensuojelu/lastensuojelu sosiaalityö/lastensuojelu-ilmoitus.  Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Yhteydenotto ei automaattisesti johda lastensuojelun asiakkuuteen.

Lastensuojelu järjestää

Lastensuojeluna järjestetään lapselle ja perheelle erilaisia tukitoimia avohuoltona. Tilanteen vaatiessa lastensuojeluna voidaan järjestää lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Kiinteässä yhteydessä lastensuojelun sosiaalityön kanssa toimii lastenkoti Kaarisilta. Lapsen tai perheen lastensuojelun tarpeesta voi ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijöihin.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.
Lastensuojelun käsikirja

Asiakkaaksi
Lastensuojelutarpeen arvioinnissa otetaan vastaan uusien asiakkaitten lastensuojeluilmoitus ja tehdään lastensuojelutarpeen selvitykset.

Lastensuojeluinfo (monikielinen verkkopalvelu), Kasvun kumppanit -verkkopalvelu (THL)

Asiointi
Sosiaalivirasto, Forssan kaupungintalo, 1. kerros
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden luona tapahtuu ajanvarauksen kautta,
sosiaalityöntekijöillä on arkipäivisin puhelinaika klo13.00-13.30  puh. 03 41911.
Akuuteissa lastensuojelun asioissa yhteys puh. 112.

 

Sivu päivitetty: 26.02.2019

Yhteystiedot

Kandolin Maija
lastensuojelun päällikkö
Turuntie 18, 30100 Forssa

poissaollessa: sijaisena toimii
Laine Johanna
puh. 03 41911

Forssan kaupungintalo
Turuntie 18, 30100 Forssa
postiosoite: PL 62, 30101 Forssa
faksi 03 41916554 /sosiaalivirasto

Sosiaalityöntekijät, Lastensuojelu
Puhelinaika ma-pe klo 13.00-13.30
puh. 03 41911, faksi 03 4191 6554

 
 
 
login Synergia Foxy