Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Palvelu on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmalleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Avohuollon tukitoimissa korostuu suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen sosiaalityö ja perheen ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin.

Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia, lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, ottaa huostaan ja järjestää sijaishuolto.

Avohuollon sosiaalityössä auttamisen keinojamme ovat esimerkiksi


Lapsen tilapäinen sijoitus kodin ulkopuolelle

Lapselle voimme järjestää avohuollon tukitoimena myös perhe- tai laitoshoitoa ilman huostaanottoa. Tällöin hoidamme koko perhettä yhdessä: 12-vuotta täyttäneelle tätä hoitoa voidaan järjestää myös yksin häneen kohdistuvana, jos hän itse siihen suostuu.

Pelottaako huostaanotto?

Lastensuojelu on paljon muutakin kuin julkisuudessa näkyvät huostaanotot. Antamiemme lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Samalla myös tuemme ja vahvistamme vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijä on lastensuojeluprosessin vastuuhenkilö.
Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

 

Sivu päivitetty: 26.02.2019

Yhteystiedot

Kandolin Maija
lastensuojelun päällikköUrheilukentäkatu 9, 30100 Forssapuh. 03 41911poissaollessa: sijaisena toimiiLaine Johanna
puh. 03 41911

Sosiaalityöntekijät, Lastensuojelu
Puhelinaika ma-pe klo 13.00-13.30
puh. 03 41911, faksi 03 4191 6554

 
 
 
login Synergia Foxy