Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kiireellinen sijoitus

Lastensuojelulain mukaisesti lapsi voidaan kiireellisesti sijoittaa kodin ulkopuolelle, jos hän on välittömässä vaarassa tai muuten kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä. Sijoituksesta tehdään erillinen kirjallinen päätös, josta on muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen.

Kiireellisissä tilanteissa lapsi sijoitetaan ensisijaisesti kaupungin omaan lastenkotiin. Sijoituksen aikana selvitetään lapsen ja perheen tilanne ja arvioidaan tuen tarvetta ja mahdollisia tukimuotoja. Tilanteen selvittäminen sisältää työskentelyä lapsen ja vanhempien sekä mukana olevien läheisten ja viranomaisten kanssa.

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisesti sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon kiireellisen sijoituksen päätöksellä.

Kiireellinen sijoitus päättyy, kun tarvetta sille ei enää ole. Lapsen asioista vastaava lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi sijoituksen päättämisen edellytykset ja tekee sijoituksen lakkaamispää-töksen. Sijoitus on sosiaalityöntekijän päätöksellä voimassa kuitenkin enintään 30 vuorokautta. Mahdollisesta kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tehdään erillinen päätös.

Ensisijaisesti lasta ja perhettä tuetaan siten, että lapsi voi palata kotiin mahdollisimman pian. Mikäli lapsen olosuhteet tai oma käyttäytyminen vakavasti vaarantaa lasta ja muut tukitoimet ovat riittämättömiä, voidaan kiireellisen sijoituksen aikana ryhtyä valmistelemaan myös varsinaista huostaanottoa. Tällöin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kertoo tarkemmin sijoituksen kestosta ja huostaanoton valmistelusta.

 

Sivu päivitetty: 26.02.2019

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijät, Lastensuojelu
Puhelinaika ma-pe klo 13.00-13.30
puh. 03 41911, faksi 03 4191 6554

 
 
 
login Synergia Foxy