Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Lastensuojeluilmoitus

Ilmoitusvelvollisuus

Lastensuojelulain 25 pykälä määrittelee ilmoitusvelvollisuuden, joka koskee muun muassa

> sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja sen palvelujen tuottajia
> opetus- ja nuorisotoimea
> poliisia ja hätäkeskusta
> seurakuntaa tai muuta uskonnollista yhdyskuntaa
> koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavaa yksikköä

Näissä palveluissa toimivat henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ottamaan yhteyttä lastensuojeluun, jos heillä on huoli lapsen tilanteesta.

Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi ottaa meihin yhteyttä.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jälkeen?

Lastensuojeluilmoitustaulu käsittelee sosiaalityöntekijä. Tulleista lastensuojeluilmoituksista teemme lastensuojelutarpeen selvityksen. Tällöin kutsumme perheen toimistokäynnille ja selvitämme yhdessä tullutta ilmoitusta.

Miten ilmoitus tehdään?

Voit tehdä ilmoituksen suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle tai keskustella hänen kanssaan, miten toimia. Ilmoituksen voit tehdä myös kirjallisesti lomakkeella, postitus
           Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Lastensuojelu
           (Urheilukentänkatu 9), PL 42, 30101 Forssa.

Arkisin
>klo 8.00-16.00 päivystävälle sosiaalityöntekijälle puh. 03 41911

Muulloin
>Hätäkeskuksen kautta, puh. 112
  ma – to klo 16.00 – 24.00,  pe klo 16.00 – ma klo 8.00

Mistä syistä ilmoitus tulee tehdä?

Ilmoitus tehdään lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Tämä voi tarkoittaa vaikkapa seuraavia tilanteita:

>lapsi on huonosti hoidettu tai
>pieni lapsi on yksin ulkona iltamyöhään
>jos epäilet, että lasta pahoinpidellään tai kohdellaan muutoin huonosti
>lapsi/nuori käyttää päihteitä tai on sekaantunut rikoksiin
>lapsi vahingoittaa itseään

Lastensuojeluhakemus

Yli 12-vuotias lapsi tai tätä vanhempi nuori tai hänen vanhempansa voivat itse ottaa yhteyttä ja pyytää apua perheelleen.

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi

Yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa viranomainen voi pyytää lastensuojelutarpeen arviointia.

 

Sivu päivitetty: 02.06.2020

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijät, Lastensuojelu
Puhelinaika ma-pe klo 13.00-13.30
puh. 03 41911, faksi 03 4191 6554

 
 
 
login Synergia Foxy