Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Sijaishuolto

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen tai kun se on lapsen edun kannalta muusta syystä perusteltua. 

Perhehoitoyksikkö Kanerva

1.1.2012 aloitti Hämeenlinnassa toimintansa Perhehoitoyksikkö Kanerva, joka jatkaa Seudullisen Perhepankin toimintaa. Hämeenlinnan lisäksi Perhehoitoyksikköön kuuluvat Hattula, Hausjärvi ja Janakkala, sekä uusina jäseninä Forssa, Humppila, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä.

Tukiperhetoiminta
Sijaisperhetoiminta

Perhehoitoyksikkö Kanerva

 

Sivu päivitetty: 26.02.2019

Yhteystiedot

Kandolin Maija
lastensuojelun päällikkö
Turuntie 18, 30100 Forssa
puh. 03 41911

poissaollessa: sijaisena toimii
Laine Johanna
puh. 03 41911

Forssan kaupungintalo
Turuntie 18, 30100 Forssa
postiosoite: PL 62, 30101 Forssa
faksi 03 41916554 /sosiaalivirasto

Sosiaalityöntekijät, Lastensuojelu
Puhelinaika ma-pe klo 13.00-13.30
puh. 03 41911, faksi 03 4191 6554

 
 
 
login Synergia Foxy