Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Oppilashuolto

FSHKY:n oppilashuollon palvelut sisältävät kouluissa annettavat lakisääteiset koulukuraattori- ja psykologipalvelut. FSHKY:n koulukuraattorit työskentelevät Forssan kaupungin sekä Ypäjän ja Humppilan kuntien esiopetuksessa ja peruskouluissa sekä seutukuntamme toisen asteen oppilaitoksista Forssan ammatti-instituutissa, Forssan yhteislyseossa sekä Ypäjän Hevosoppilaitoksessa. Koulupsykologit vastaavat kaikkien seutukunnan esi- ja peruskoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten psykologipalveluista.

Oppilashuollon avulla pyritään riittävän ajoissa tunnistamaan ja ehkäisemään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita oppilaan elämäntilanteeseen liittyviä haasteita ja puuttumaan niihin. Tavoitteena on tukea oppilaan suotuista kasvua ja kehitystä ja ehkäistä hänen syrjäytymistään sekä yhteistyössä koulun kanssa luoda oppilaalle turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon henkilöstöön voi olla yhteydessä esimerkiksi, kun on kyse oppilaan oppimisen tai käyttäytymisen haasteista, motivaatiosta ja jaksamisesta, pulmista kaveri- tai perhesuhteissa tai kun oppilaan elämässä on tapahtunut suuria muutoksia. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.


Oppilashuollon kuraattorin ja psykologin mahdollisia työskentelymuotoja ovat esimerkiksi


Oppilashuollon henkilökunta on tavattavissa sopimuksen mukaan sekä kouluilla että oppilashuollon toimitiloissa Forssassa. Yhteyden henkilökuntaan saa puhelimitse, sähköpostilla tai koulun Wilma - järjestelmän kautta. Yhteyttä voi ottaa lapsi tai nuori itse, huoltaja tai opettaja.

Kaikki oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Opaskartta oppilashuollon tiloihin

Forssan seudun kuntien perusopetuksen ja hyvinvointikuntayhtymän yhteistyössä on laadittu käsikirja, josta löytyy tietoa niin oppilashuollosta kuin oppimisen ja koulunkäynnin tuesta seutukunnallamme.

 

Sivu päivitetty: 11.06.2020

Yhteystiedot

Oppilashuolto
Sairaalankuja, Torni 4. kerros, Forssa
Postiosoite:
FSHKY, Oppilashuolto
PL 42, 30101 Forssa

Vastaava kuraattori
puh. 040 517 2788

Koulupsykologit
Jokioinen ja Ypäjä, esi- ja peruskoulut
puh. 050 336 9947

Tammela ja Humppila, esi- ja peruskoulut puh. 040 725 8796

Forssa: Keskuskoulu ja Tölö
puh. 0500 77 1873

Forssa: Kuhala, Talsoila, Vieremä, Heikka ja Koijärvi
puh. 050 582 4435

Koulukuraattorit
Forssa: Keskuskoulu
puh. 040 673 9224

Forssa: Kuhala ja Heikka
puh. 040 627 6069

Forssa: Tölö
puh. 040 517 2788

Forssa: Talsoila, Vieremä ja Koijärvi
puh. 050 438 9535

Humppila ja Ypäjä, esi- ja peruskoulut
puh. 050 336 9948

II asteen koulupsykologi ja kuraattori
Koulupsykologi
puh. 040 631 3501

Forssan yhteislyseon ja Ypäjän Hevosopiston kuraattori
puh. 050 911 9992

Forssan ammatti-instituutin kuraattorit

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Tölön koulu
puh. 040 827 1988

Forssan ammatti-instituutin kuraattorit
Catering-, elintarvike-, auto- ja logistiikka-ala sekä tekniikan alat p. 050 533 5186 Soteka-, liiketoiminta-, tieto- ja viestintä- tekniikka-, kauneudenhoito-, media-sekä keramiikka-ala p. 040 484 4915

 
 
 
login Synergia Foxy