Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Linkkejä ja oppaita

Oppilashuollon ja koulujen käytössä olevia työskentelymenetelmiä

Friends -ohjelma Lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma
KiVa-koulu Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma kouluissa toteutettavaksi
Työrauha kaikille -toimintamalli Luokkatason toimintamalli luokan työrauhaongelmien vähentämiseksi
Omin jaloin Ehkäisevän lastensuojelun menetelmä nuoren voimavarojen ja riskitekijöiden kartoitukseen

Oppaita ja tietoa oppimisen vaikeuksista

LukiMat Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien oppimisympäristö, tietopalvelu, vanhempien opas, tietokoneavusteiset harjoituspelit kuten Ekapeli ja Neure
OMIS –oppaat Oppaat lapsille, nuorille ja vanhemmille lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan oppimisvaikeuksista
Niilo Mäki Instituutti Paljon tietoa, tutkimuksia ja materiaalia oppimisvaikeuksista

Tietoa ja materiaalia kehityksellisistä häiriöistä

ADHD-liitto Tietoa ADHD:sta, julkaisuja ja vertaistukea
Autismi – ja Aspergerliitto ry Tietoa autismin kirjon häiriöistä, julkaisuja ja palvelupuhelinNeuropsykiatriset erityisvaikeudet Tietoa neuropsykiatrisista vaikeuksista, oppaita ja kuvia mm. toiminnanohjauksen harjoittelun tueksi
Papunet Tietoa puhevammaisuudesta, erilaisista kommunikoinnin keinoista, paljon materiaalia esim. kuvakommunikointiin

Valtakunnallisia auttavia järjestöjä yms.

Mannerheimin lastensuojeluliitto Paljon tietoa perheille, nuorille ja ammattilaisille, auttava puhelin
Nuorten kriisipiste Puhelinpäivystys tarjoaa 12–29-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen mahdollisuuden välittömään keskusteluun ilman ajanvarausta
Väestöliiton nuorten sivut Materiaalia alle 20-vuotiaiden nuorten seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista
Väestöliiton puhelinneuvonta Auttava puhelinpalvelu mm. perheverkolle, parisuhdeasioihin, pojille

 

Sivu päivitetty: 06.04.2016

Yhteystiedot

Oppilashuolto
Sairaalankuja, Torni 4. kerros, Forssa
Postiosoite:
FSHKY, Oppilashuolto
PL 42, 30101 Forssa

Vastaava kuraattori
puh. 040 517 2788

Koulupsykologit
Jokioinen ja Ypäjä, esi- ja peruskoulut
puh. 050 336 9947

Tammela ja Humppila, esi- ja peruskoulut puh. 040 725 8796

Forssa: Keskuskoulu ja Tölö
puh. 0500 77 1873

Forssa: Kuhala, Talsoila, Vieremä, Heikka ja Koijärvi
puh. 050 582 4435

Koulukuraattorit
Forssa: Keskuskoulu
puh. 040 673 9224

Forssa: Kuhala ja Heikka
puh. 040 627 6069

Forssa: Tölö
puh. 040 517 2788

Forssa: Talsoila, Vieremä ja Koijärvi
puh. 050 438 9535

Humppila ja Ypäjä, esi- ja peruskoulut
puh. 050 336 9948

II asteen koulupsykologi ja kuraattori
Koulupsykologi
puh. 040 631 3501

Forssan yhteislyseon ja Ypäjän Hevosopiston kuraattori
puh. 050 911 9992

Forssan ammatti-instituutin kuraattorit

Forssan ammatti-instituutin kuraattorit
Catering-, elintarvike-, auto- ja logistiikka-ala sekä tekniikan alat p. 050 533 5186 Soteka-, liiketoiminta-, tieto- ja viestintä- tekniikka-, kauneudenhoito-, media-sekä keramiikka-ala p. 040 484 4915

 
 
 
login Synergia Foxy