Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Vahingonkorvaukset

Sovittelussa voidaan sopia rikosasiaan liittyvistä vahingonkorvauksista, joita yleisimmin ovat sairaanhoitokustannukset, rikkoutunut omaisuus, kipu ja särky tai ansionmenetys. Yleisin korvausmuoto sovittelussa on rahakorvaus, mutta myös työkorvaus on mahdollinen, jos vahinkoa kärsineellä on tarjota sopivaa työtä rahakorvauksen sijaan. Osapuolten väliseen sopimukseen voidaan kirjata hyvitystavaksi myös esim. anteeksipyyntö, omaisuuden palautus tai käyttäytymislupaus.

Myös alle 15-vuotias joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot, vaikka häntä ei voida tuomita rikoksesta rangaistukseen.


Linkkejä:

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia 2017

Valtiokonttori - Rikoksella aiheutetut vahingot ja niiden korvaaminen

Rikosprosessitietoa nuorille 

Sovittelun merkitys oikeusprosessissa

Rikosuhripäivystys

Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista

Uhri rikosprosessissa ‒ ehdotus hyvistä menettelytavoista uhrien tarpeiden huomioon ottamiseksi

RIKU - nuoret

 

Sivu päivitetty: 10.06.2020
 
 
 
login Synergia Foxy