Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sen tarkoitus on turvata perustoimeentulo silloin kun henkilö tai perhe ei tule toimeen työstä saadulla palkalla, yrittäjätoiminnasta saaduilla tuloilla, etuuksilla, eläkkeellä, muilla tuloilla tai varoillaan. Ensisijaisesti jokaisella on velvollisuus pitää huolta itsestään ja elatuksestaan kykynsä mukaan.

Ennen toimeentulotuen myöntämistä on selvitettävä mahdollisuus saada muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea.

Toimeentulotuen suuruus on määritelty toimeentulotukilaissa (1412/1997). 

Laki toimeentulotuesta.

Toimeentulotuki ja sen hakeminen

Toimeentulotukeen kuuluvat perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnan sosiaalitoimesta. Kunta päättää itse täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteista.

Perustoimeentulotukeen kuuluu perusosa ja muut perusmenot. Muita perusmenoja ovat:

Alla olevasta linkistä löydät ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen. Tarvittaessa apua ja ohjausta saat oman kunnan sosiaalitoimesta tai Kelan toimipisteestä. Täytä hakemus huolellisesti ja toimita tarvittavat liitteet Kelaan 7 arkipäivän kuluessa. Puutteellisen hakemuksen käsittely viivästyy.

Huom! Toimita Kelalle kopiot edellä mainituista menoista hakemuksen liitteeksi. Kela ei palauta liitteitä asiakkaalle takaisin.

Jos epäilet, että Kelan perustoimeentulotukipäätöksessä on virhe, voit olla yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimeen, jossa päätös voidaan käydä yhdessä läpi. Voit myös pyytää päätöksen tarkastamista Kelalta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jotta kunta voi myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, perustoimeentulotuki pitää ensin hakea Kelalta.

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat muun muassa muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot, esim. asumisnormin ylittämä vuokravakuus, sekä muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliset menot.

Sosiaalityöntekijät voivat lisäksi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Sen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Lomakkeet:

Perustoimeentulotuki hakemus

Hakemus täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Linkki:

Kela, Perustoimeentulotukihakemus

Kela.fi/toimeentulotuki, pikaopas

 

Sivu päivitetty: 04.03.2020

Yhteystiedot

Hilden Katja
sosiaaliohjaaja Humppila ja Ypäjä Humppilan kunnantalo, Kisakuja 2, 31640 Humppila, parilliset viikot Ypäjän kunnantalo, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, parittomat viikot Soittoaika ma-ti, to-pe 9-10
puh. 03 41911
katja.hilden(at)fshky.fi

Strömberg Sari
va.sosiaalityöntekijä
Forssan toimipiste, Kaupungintalo, Turuntie 18, 30100 Forssa
Puh.aika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03 41911
sari.stromberg[at)fshky.fi

Räsänen Tiia
sosiaaliohjaaja Tammelan kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela Puh.aika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
tiia.rasanen(at)fshky.fi

Jaakkola Johanna
sosiaalityöntekijä
Jokioisten kunnantalo
Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
Puh.aika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
johanna.jaakkola(at)fshky.fiAlenius Tuula
etuuskäsittelijä
Forssan toimipiste
soittoaika ma-ti ja to-pe klo 13-14
puh. 03-41911
tuula.alenius(at)fshky.fi

Niittymäki Maarit
toimistosihteeri-etuuskäsittelijä Jokioisten ja Tammelan toimipiste soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
maarit.t.niittymaki(at)fshky.fi

Thynell Arja
toimistosihteeri-etuuskäsittelijä
Humppilan toimipiste
soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
arja.thynell(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy