Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

TOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jota voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja ennen sen hakemista on huolehdittava ensisijaisten etuuksien (esimerkiksi asumistuki, työttömyysturvaetuus, sairauspäiväraha) hakemisesta. Toimeentulotukea haetaan ensisijaisesti Kelasta, joka vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä. Lisätietoa löydät https://www.kela.fi/toimeentulotuki 

Sosiaalitoimen käsiteltäviksi kuuluvat täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki. Kelan perustoimeentulotuki pitää olla haettuna ennen kuin kunnan sosiaalitoimi käsittelee täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen.  Kela käsittelee pääsääntöisesti myös kiireelliset toimeentulotukihakemukset. Poikkeustapauksissa kunnan sosiaalitoimi voi turvata kiireellisen ja välttämättömän avun ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on selvitetty. Tuki myönnetään näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena.  

Kunta päättää itse täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteista. Täydentävän – ja ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on tarjota asiakkaalle tilapäistä taloudellista tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Niiden avulla ei voida kattaa säännöllisesti toistuvia menoja. 

 

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

Täydentävä toimeentulotuki käsitellään aina tapauskohtaisesti ja harkintaa käyttäen ja se on tarkoitettu erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. 

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisin perustein esimerkiksi: 

 

EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI

Ehkäisevän toimeentulotuen perusteista kunnan sosiaalitoimi päättää itse toimeentulotukilain nojalla. Tuen tarkoituksena on edistää asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa asiakkaalla ei tule oikeutta perustoimeentulotukeen. 

 

 

HAKEMINEN JA PÄÄTÖS

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea lomakkeella (tähän linkki hakemukseen) tai suullisesti. Täytä lomake huolellisesti, muista omat yhteystietosi, kerro omin sanoin mihin ja miksi haet tukea. Muistathan liittää hakemukseen tositteet hakemukseen liittyvistä menoista sekä viimeisen tiliotteesi.

Hakemuksen käsittelyaika on 7 arkipäivää ja saat kirjallisen päätöksen postitse kotiisi. Päätöksessä on ohjeet muutoksenhakuun, mikäli et ole tyytyväinen asiasi ratkaisuun. 

 

Toimeentulotuesta säädetään toimeentulotukilaissa, johon voit tutustua osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

Lomakkeet:

Hakemus täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Linkki:

Kela, Perustoimeentulotukihakemus

Kela.fi/toimeentulotuki, pikaopas

 

Sivu päivitetty: 04.09.2020

Yhteystiedot

Hilden Katja
sosiaaliohjaaja Humppila ja Ypäjä Humppilan kunnantalo, Kisakuja 2, 31640 Humppila, parilliset viikot Ypäjän kunnantalo, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, parittomat viikot Soittoaika ma-ti, to-pe 9-10
puh. 03 41911
katja.hilden(at)fshky.fi

Strömberg Sari
va.sosiaalityöntekijä
Forssan toimipiste, Kaupungintalo, Turuntie 18, 30100 Forssa
Puh.aika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03 41911
sari.stromberg[at)fshky.fi

Räsänen Tiia
sosiaaliohjaaja Tammelan kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela Puh.aika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
tiia.rasanen(at)fshky.fi

Kurkikangas Elli
sosiaalityöntekijä Jokioisten kunnantalo Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen Puh.aika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
elli.kurkikangas(at)fshky.fiAlenius Tuula
etuuskäsittelijä
Forssan toimipiste
soittoaika ma-ti ja to-pe klo 13-14
puh. 03-41911
tuula.alenius(at)fshky.fi

Niittymäki Maarit
toimistosihteeri-etuuskäsittelijä Jokioisten ja Tammelan toimipiste soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
maarit.t.niittymaki(at)fshky.fi

Thynell Arja
toimistosihteeri-etuuskäsittelijä
Humppilan toimipiste
soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
puh. 03-41911
arja.thynell(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy