Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa terveyspalveluita kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on. Lapsilla, koululaisilla, sekä raskauden aikana on oikeus julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta.

Asioinnin tukena käytetään tarvittaessa tulkkipalvelua.

Maahantulotarkastus

Oleskeluluvan saaneille tai kiintiöpakolaisille pyritään järjestämään kahden viikon sisällä maahantulotarkastus, jossa haastattelun, sekä erilaisten tarkentavien tutkimusten avulla selvitetään terveyteen ja henkiseen vointiin vaikuttavat tekijät. Vastaanotolla käydään läpi myös terveyspalvelujärjestelmäämme, sekä kerrotaan käytänteistä ja lisätään tietoa uuden kotimaan palveluista kuntakohtaisesti.

Asiakkaan kotoutumisen tukena toimivat eri alojen ammattilaiset tiiviissä yhteystyössä. 
 

Sivu päivitetty: 04.06.2020
 
 
 
login Synergia Foxy