Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa terveyspalveluita kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille, heillä on oikeus saada kaikkia terveydenhuoltopalveluita. Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on, myös turvapaikanhakijalla on oikeus saada kiireellistä hoitoa Forssan sairaalan päivystyksessä. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on taattu lasten, koululaisten ja raskaana olevien naisten pääsy julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta.

Maahantulotarkastus

Oleskeluluvan saaneille tai kiintiöpakolaisille pyritään järjestämään kahden viikon sisällä maahantulotarkastus, johon kuuluvat thorax-röntgen, laboratoriokokeet, alkuhaastattelu, jossa selvitetään henkilön terveysasiat, aiemmat sairaudet, nykyoireet, rokotushistoria, mahdolliset altistukset, infektiot ja lääkitykset. Alkuhaastattelussa myös panostetaan henkisen voinnin arvioon. Vaivojen ja sairauksien perusteella sovitaan jatkotutkimukset. Jokaisen henkilön kanssa käydään läpi terveyspalvelujärjestelmäämme, sekä kerrotaan käytänteistä ja lisätään tietoa uuden kotimaan palveluista kuntakohtaisesti.

Terveyden erityispiirteet

Maahanmuuttajilla on samoja sairauksia kuin suomalaisillakin, mutta sairauksien yleisyys vaihtelee etnisen taustan, iän ja sukupuolen mukaan. Maahanmuuttajien terveyden haasteet liittyvät useimmiten tartuntatautien ehkäisyyn ja rokotussuojan parantamiseen, suun terveyteen, mielenterveyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Lisäksi kroonisten sairauksien hoito saattaa katketa esimerkiksi pakomatkan vuoksi, mikä usein pahentaa sairautta.

Maahanmuuttajan käyttäessä terveyspalveluita, pyritään aina käyttämään laadukasta tulkkipalvelua. Terveyttä ja hyvinvointia pyritään edistämään tarjoamalla tietoa omaan terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja elimistön toiminnasta ja sairauksien ennaltaehkäisystä. Työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien välillä, jolla tuetaan kotoutumista mahdollisimman hyvin.


 

Sivu päivitetty: 19.07.2018
 
 
 
login Synergia Foxy