Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Muisti

Muistia, tiedon varastoa, tarvitaan kaiken aikaa. Muistiin varastoituu kaikki aistittu ja opittu tärkeä tieto, kuten kertotaulut, läheisten syntymäpäivät ja ostoslistat. Muistin toiminta on laaja kokonaisuus jossa tietyn tapahtumasarjan kautta palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita, sekä opitaan uutta. Jotta ylipäätään voidaan muistaa mitään, on työmuistissa käsitelty tieto painettava säilömuistiin, jossa se säilyy, kunnes se palautetaan mieleen eli takaisin työmuistin työstettäväksi.

Unohtaminen

Unohtaminen on normaalia: sitä tapahtuu jokaiselle, koko ajan. Unohdetaan nimiä, puhelinnumeroita, kouluaikaisia biologian oppeja ja viime vuoden tapahtumia. Tämän kaltaisessa arjen unohtelussa kyse on usein keskittymisen haasteita. Asiaa ei alunperintään ole painettu kunnolla mieleen. Sen sijaan opitut taidot ja tärkeimmät muistot eivät kuitenkaan yleensä katoa mielestä. Polkupyörällä ajaminen, ystävien ja läheisten nimet ja muistot hääpäivästä säilyvät todennäköisesti koko elämän.

Aivoterveys

Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, päihteettömyys, terveelliset ravitsemustottumukset ja aivojen sopiva haastaminen. Myös riittävä sekä laadukas lepo ja stressin hallinta vaikuttavat olennaisena osana aivoterveyteen. Aivojen muokkautuminen on elinikäinen prosessi, johon ympäristötekijät vaikuttavat jatkuvasti.

Milloin yhteys terveydenhuoltohenkilökuntaan

Kun huoli muistista herää, sovitut tapaamiset unohtuu, sanat eivät tahdo löytyä ja omaa taloutta on haasteellista hoitaa, on aika tarttua toimeen ja selvittää muistioireiden taustalla oleva syy.

Muistiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä paikkakunnan aikuisneuvolan terveydenhoitajaan muistitestauksen tarpeen arvioimiseksi ja ajan varaamiseksi. Muistitestin yhteyteen liitetään usein myös laboratoriokokeita tai muita tarkentavia tutkimuksia.


 

Sivu päivitetty: 20.07.2018
 
 
 
login Synergia Foxy