Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja esitettävä ennen kuin saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa se laitos, jossa maksukatto täyttyy.

 

Sivu päivitetty: 02.01.2018
 
 
 
login Synergia Foxy