Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Perusterveydenhuolto

Maksut

Avosairaanhoito

Laitoshoito

Päivä- ja yöhoito sekä osittainen ylläpito (osaamiskeskus: sisältää kuljetuskustanukset Kela-korvauksen jälkeen) 19,40 euroa/hoitopäivä (0-17-vuotiaille maksuton siltä osin kuin hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuodessa yli 7)

Kuntoutushoito 16,90 euroa/hoitopäivä

Sarjassa annettava hoito (sarjahoito) 10,70 euroa hoitokerralta. Peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa (0-17-vuotiaille maksuton).

Suun terveydenhuolto

Perusmaksu 18-vuotta täyttäneiltä

1. Kuvantamistutkimukset:

2. Ehkäisevä hoito:

3. Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä

4. Proteettiset toimenpiteet:

Yksilökohainen fysioterapia

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta (esim. B- ja C-lausunto, laaja vapaamuotoinen lausunto) perittävä maksu on 47,90 euroa. Suppean lääkärinlausunnon maksu on 23,60 euroa. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta perittävä maksu on 57,70 euroa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä terveyskeskuslääkärin sekä suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä henkilöltä 48,00 euroa.

Käteis- tai pankkikorttisuorituksia ei vastaanoteta, vaan asiakkaalle  postitetaan lasku kotiin jälkikäteen.

Käteismaksu on mahdollista yhtymähallinnossa (toimistosihteeri Sirkka Silvan) tiistaisin klo 10 - 12. Käyntiosoite: Forssan sairaala, 3. kerros, Urheilukentänkatu 9, 30100 FORSSA.

 

Sivu päivitetty: 11.02.2019

Yhteystiedot

Finning Timo
talousjohtaja
puh. 03 4191 4020
gsm 040 669 4775
timo.finning(at)fshky.fi

Laskutus
puh. 03 4191 4330
laskutus(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy