Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Hoitoon pääsy

Koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset suun terveydenhuollossa:

Kiireetöntä hoitoa siirretään mahdollisuuksien mukaan yli 70-vuotiailla ja vakavan koronavirusinfektion riskiryhmiin kuuluvilla. Kiireellinen hoito järjestetään.

Pyydämme sinua perumaan kiireettömän hammashoitoaikasi, mikäli sinulla on akuutti hengitystieinfektio tai kuulut riskiryhmään.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Koko väestöllä on oikeus käyttää Suun terveydenhuollon palveluita. Hoitoon pääsyn ratkaisee ensisijaisesti hoidon tarve. Tästä syystä ajanvarauksen yhteydessä on syytä tuoda esille syy hoitoon hakeutumiseen. Hoito tapahtuu ajanvarausvastaanotoilla. Kiireellistä hoitoa varten toimii arkisin ja viikonloppuisin hammaslääkäripäivystys.

 Suun terveydenhuollon ajanvaraus palvelee arkisin klo 8-16.

Lakisääteinen suun terveystarkastus tehdään kaikille 8, 12 ja 15-vuotiaille lapsille. Edellä mainittujen ikäryhmien lisä

ksi kutsut/muistutukset hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanottoajasta lähetetään hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen tarpeen perusteella kaikille alle 18-vuotiaille. Lapselle tai nuorelle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestetään tehostettua ennaltaehkäisevää hoitoa. Aikuisia ei kutsuta hoitoon, vaan he varaavat itse ajan hammaslääkärin suosittelemaa tarkastusväliä noudattaen.

Lapsen huoltajilla on vastuu lapsen terveydenhoidosta. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on oltava yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin lastensuojelun tarpeen selvittämistä varten, mikäli lapsen suun terveystarkastus jää toistuvasti tekemättä tai lapselle tarpeellinen hoito jää kesken siksi, että lapsi ei tule hammashoitolaan. (Lastensuojelulaki 25 §).

Toisen asteen oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleva voi hakeutua suun terveystarkastukseen opiskelupaikkakunnallaan. Hoito on maksullista yli 18-vuotiaille.

Ensimmäistä lastaan odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika terveysneuvontatilaisuuteen. Tilaisuudessa kartoitetaan vanhempien suun terveystottumuksia ja ohjataan heidät tarvittaessa tarkastuskäynnille hammaslääkärille

 

Sivu päivitetty: 30.04.2020
 
 
 
login Synergia Foxy