Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollossa edistetään koululaisten ja myös heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia.  Oppilaiden kasvua ja kehitystä seurataan säännöllisesti ja vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä. Tuen tarpeet pyritään tunnistamaan sekä tutkimukset ja hoidot käynnistämään mahdollisimman varhain. Tukea ja hoitoa järjestetään yhdessä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Kouluterveydenhuolto tarjotaan oppilaan omalla koululla. Joissakin poikkeustilanteissa, esim. koulujen lomien aikana, voidaan palveluja tarjota muussa toimipisteessä. Kouluterveydenhuollossa työskentelee jokaiselle koululle nimetty kouluterveydenhoitaja. Koululääkärin tehtäviä hoitavat terveyskeskuslääkärit.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta laidasta. Kouluterveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös koulun Wilma-järjestelmän kautta. Yhteydenotto koululla työskentelevään lääkäriin tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät

Sairauksien hoito ei kuulu kouluterveydenhuollon tehtäviin. Sairastapauksissa kuten flunssassa, jalkakivuissa, vatsavaivoissa ym. tulee kääntyä ensisijaisesti oman terveysaseman puoleen. Vanhemmat arvioivat sairaan lapsen koulukuntoisuuden sekä liikuntarajoitteet ja ilmoittavat näistä opettajalle. Mikäli oppilas tarvitsee säännöllisesti tai satunnaisesti koulupäivän aikana lääkettä, tulee kodin huolehtia siitä, että lääke on oppilaan mukana koulussa.

Luottamuksellisuus

Kouluterveydenhuolto on osa terveydenhuoltoa ja toimii sen lainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee myös kouluterveydenhuoltoa. Oppilaiden tietoja voidaan luovuttaa muille toimijoille (koulussa tai sen ulkopuolella) vain suostumuksella tai silloin, kun lainsäädännössä erikseen näin velvoitetaan tai oikeutetaan tekemään. Esimerkiksi Lastensuojelulaki velvoittaa tietyissä tilanteissa kouluterveydenhuollon henkilöstöä tekemään lastensuojeluilmoituksen. Perusopetuslaki puolestaan oikeuttaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen luovuttamisen opetuksen järjestäjälle.

Alaikäisellä on potilaslain mukainen oikeus kieltää tietojensa antaminen huoltajalle silloin, kun hän itse kykenee vastaamaan asiansa hoidosta. Päätöksessä huomioidaan asian laatu, potilaan ikä ja kehitystaso sekä lapsen edun toteutuminen.

Kouluyhteisöön ja -ympäristöön liittyvät tehtävät

Työskentelyolosuhteita koulussa seurataan säännöllisesti. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä yhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden välein. Tarkastus tehdään laajassa yhteistyössä ja siihen osallistuvat mm. kouluterveydenhuollon toimijat, ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja ja koulun rehtori.   

Terveystarkastajan laatima raportti koulun terveysolojen tarkastuksesta toimenpide-ehdotuksineen lähetetään koulukiinteistön ylläpidosta ja hoidosta vastaavalle taholle. Tarkastusten välillä havaitut kiinteistöön liittyvät turvallisuusuhat, viat tai puutteet ilmoitetaan samalle taholla.

Koulutapaturmia ehkäistään huolehtimalla ympäristön turvallisuudesta. Koululaiset ovat vakuutettuja koulumatkoilla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalle. Vakuutusasioissa voit kysyä neuvoa esimerkiksi koulun rehtorilta tai opettajilta. Lievät tapaturmat hoidetaan koulussa, mutta vakavammat tapaturmat hoitaa oman terveysaseman tai ensiavun lääkäri, joka myös arvioi jatkohoidon tarpeen.

Kouluyhteisössä on tärkeää hyvä vuorovaikutus sekä oppilaiden kesken että koulun aikuisten ja oppilaiden välillä. Koulun henkilökunta vastaa kouluyhteisön hyvinvoinnista. Kiusaamista ja häirintää ehkäisevä työ on tärkeä osa yhteisön hyvinvoinnin tukemista. Tavoitteena on, että kaikki tuntisivat olonsa turvalliseksi koulussa.

 Jos olet havainnut koulussa kiusaamista, häirintää, vaaranpaikkoja tai muita epäkohtia kouluympäristössä tai - yhteisössä, on niistä hyvä kertoa opettajalle, kuraattorille tai kouluterveydenhuoltoon.

 

Sivu päivitetty: 26.08.2019

Yhteystiedot

Kouluterveydenhoitajat

Forssan koulut;

Heikka / Suvanto Katja
Saksankatu 23, 30100 Forssa
puh. 045 657 6300

Keskuskoulu / Suvanto Katja
Koulukatu 5-7, 30100 Forssa
puh. 045 657 6300

Koijärven koulu / Kytömäki Sanna
Pukkilantie 131, 31130 Koijärvi
puh. 050 331 5955

Kuhalan koulu / Stenberg Anu
Opintie 4, 30300 Forssa
puh. 050 911 9465

Talsoilan koulu / Kölli Merja
Talsoilankatu 34, 30420 Forssa
puh. 045 657 6302

Tölön koulu ja pienryhmät / Kölli Merja
Pihlajakatu 9, 30420 Forssa
puh. 045 657 6302

Vieremän koulu / Stenberg Anu
Nokantie 2, 30100 Forssa
puh. 050 911 9465

Humppilan koulut:

Humppilan yläaste / Kytömäki Sanna
Eedenintie 1, 31640 Humppila
puh. 050 331 5955

Kirkonkulman koulu / Kytömäki Sanna
Koivistontie 22, 31640 Humppila
puh. 050 331 5955

Jokioisten koulut:

Kuuman koulu / Witka Essi
Kuumantie 322, 31620 Latovainio
puh. 050 306 5936

Miinan koulu / Witka Essi
Koulutie 8, 31600 Jokioinen
puh. 050 306 5936

Paanan koulu / Witka Essi
Asemakuja 1, 31600 Jokioinen
puh. 050 306 5936

Tammelan koulut:

Kaukjärven ala-aste / Rämö Kaija
Kuumakuja 60, 30100 Forssa
puh. 050 630 27

Myllykylän koulu / Stenberg Anu
Taskuahteentie 19, 31300 Tammela
puh. 050 911 9465

Portaan koulu / Rämö Kaija
Suomaantie 8, 31340 Porras
puh. 050 63 027

Riihivalkaman koulu / Rämö Kaija
Nuutinkulmantie 19, 30100 Forssa
puh. 050 63 027

Tammelan koulukeskus / Rämö Kaija
Koulutie 1, 31300 Tammela
puh. 050 63 027

Teuron koulu / Rämö Kaija
Teurontie 463, 31250 Teuro
puh. 050 63 027

Ypäjän koulut:

Kartanon koulu / Kytömäki Sanna
Varsanojantie 97, 32100 Ypäjä
puh. 050 331 5955

Perttulan koulu / Kytömäki Sanna
Hossintie 4, 32100 Ypäjä
puh. 050 331 5955

 
 
 
login Synergia Foxy