Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista. Opiskeluterveydenhuolto ovat lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Yli 18- vuotiailla sairaanhoito on maksullista.

Opiskeluterveydenhuolto palvelee ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ja lukiossa opiskelevia.

Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä ja lääkärin tarkastus toisena opiskeluvuonna yhdistettynä kutsuntatarkastukseen. Tarkastuksessa on tärkeä saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta.

Opiskelijan terveysneuvonta on yksilöllistä ja sillä tuetaan itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja, hyvää kuntoa, mielenterveyttä ja ehkäistään kiusaamista. Oppilaitoksen kanssa yhdessä jaetaan tietoa ammattiin liittyvistä edellytyksistä ja keskeisistä terveys- ja turvallisuusriskeistä sekä tavoista suojautua niiltä. Lisäksi huomioidaan esimerkiksi työssäoppimisjaksoihin liittyviä terveysvaaroja ja pyritään yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa saamaan opiskelija ottamaan niillä vastuuta itsestään enemmän.

Terveydenhoitajan vastaanotto toimii pääsääntoisesti ajanvarauksella, mutta oppilaitoskohtaisesti on myös avovastaanottoa. Silloin opiskelija voi tulla ilman ajanvarausta terveydenhoitajan vastaanotolle. Terveydenhoitajan tyypillisiä tehtäviä opiskeluterveydenhuollossa ovat sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon ohjaus, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, tapaturmien ensiapu, rokotustoiminta ja ehkäisyneuvonta. Yhteistoiminta oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa on tärkeää, kun toimitaan opiskelijan tukena opintojen loppuunsaattamisessa.

 

Sivu päivitetty: 22.02.2019

Yhteystiedot

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä/Forssan ammatti-instituutti
Saksankatu 27, 30100 Forssa
ma - pe klo 9 - 10
puh. 040 713 0566

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä/Forssan ammatti-instituutti
Sosiaali- ja terveysala
Saksankatu 27
30100 Forssa
ti ja to 9 - 10
puh. 045 657 6301

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä/Forssan ammatti-instituutti
Kiipulan ammattiopisto/Forssan toimipiste
Saksankatu 27, 30100 Forssa
ma - pe 9 - 10
puh. 040 713 0566

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä/Faktia Oy
Perkiöntie 9, 30300 Forssa
ma - pe klo 9 - 10
(pääterveysasemalla ryhmä 2)
puh. 03 4191 2049

Forssan yhteislyseo
Lyseokatu 2, 30100 Forssa
ma, ke ja pe klo 9 - 10
puh. 045 657 6301 tai 03 4191 2272

Hämeen ammattikorkeakoulu/Forssa
Wahreninkatu 11, 30100 Forssa
ti, pe klo 12 - 13
puh. 040 703 9922

Hämeen ammattikorkeakoulu/Tammela
Mustialantie 105, 31310 Mustiala
ma - pe klo 9 - 10
puh. 050 077 1871

Hämeen ammatti-instituutti/Mustialan toimipiste, Tammela
Maatalouden perustutkinto, nuorisokoulutus
Mustialantie 105, 31310 Mustiala
klo 9-10
puh. 03 4191 2254

Ypäjän hevosopisto
Opistontie 9, 32100 Ypäjä
ma, ke ja to klo 9 - 10
puh. 050 077 1871

 
 
 
login Synergia Foxy