Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Osaamiskeskus

Osaamiskeskus on perussairaanhoitotasoinen yksikkö, jossa hoidetaan pääosin potilaita, jotka eniten hyötyvät osastokuntoutuksesta tai kuntoutumisarvioinnista. Osastolle voidaan tarvittaessa sijoittaa myös muilla perusteilla osastohoitoa vaativia potilaita.

Osaamiskeskus on seudullinen neurologisten potilaiden jatkokuntoutus yksikkö. Potilaita tulee myös leikkauksen tai murtuman jälkeiseen jatkohoitoon Osaamiskeskukseen. Lisäksi yksikössä tehdään lääkehoidonarviointeja geriatrisille potilaille. Osasto toimii 1-2 paikkaisena saattohoitopotilaan tukiosastona. Osastolla on yksi saattohoitohuone.

Toiminnan painopisteenä on potilaan jäljellä olevien voimavarojen tukeminen ja hyödyntäminen. Työssä painottuvat sekä fyysinen että psyykkinen potilaan hoito, kuntoutus, ohjaus ja neuvonta parempaan arkeen ja elämänhallintaan. Työ on moniammatillista tiimityötä.

 

Sivu päivitetty: 04.12.2019

Yhteystiedot

Osaamiskeskus
Korkeavahan terveysasema
kanslia
Linikkalankatu 2, 30100 Forssa
puh. 03 4191 2601

Kivistö Pia
osastonhoitaja
puh. 03 4191 2606

Päivi Määttänen
Sosiaalityöntekijä
Varapotilasasiamies
Avoterveydenhuolto, Osaamiskeskus ja geriatrian poliklinikka
Forssan pääterveysasema
Urheilukentänkatu 2, 30100 Forssa
puh. 03 4191 6053
paivi.maattanen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy