Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Osastokuntoutus (osaamiskeskus)

Osaamiskeskus on seudullinen osastokuntoutusyksikkö, jossa hoidetaan potilaita, jotka eniten hyötyvät osastokuntoutuksesta tai kuntoutumisarvioinnista. 

Potilaat ovat leikkaus-, murtuma-, geriatrisia tai neurologisia potilaita.

Toiminnan painopisteenä on potilaan jäljellä olevien voimavarojen tukeminen ja hyödyntäminen kuntoutuksessa. Työssä painottuvat sekä fyysinen että psyykkinen potilaan hoito, kuntoutus, ohjaus ja neuvonta parempaan arkeen ja elämänhallintaan. Työ on moniammatillista tiimityötä.

Osaamiskeskus toimii yhtenä saattohoidon tukiosastona ja siellä on yksi saattohoitohuone.

 

Sivu päivitetty: 12.11.2018

Yhteystiedot

Osaamiskeskus
Korkeavahan terveysasema
kanslia
Linikkalankatu 2, 30100 Forssa
puh. 03 4191 2601

Kivistö Pia
osastonhoitaja
puh. 03 4191 2606

 
 
 
login Synergia Foxy