Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Sisätautien osasto 3

Sisätautien osastolla 3 on 19 sairaansijaa. Osasto on akuutti geriatris-sisätautinen osasto. Osastolla hoidetaan mm. hengityselinsairauksia, diabetesta, gastroenterologisia- ja neurologisia sairauksia sairastavia potilaita. Suurin osa potilaista tulee päivystyksenä osastolle, osa sovitusti tutkimuksiin tai jatkohoitoon muista sairaaloista. Osastolla hoidetaan kaikkia sisätautien erikoisalaan kuuluvia aikuispotilaita.

Osaston toimintaa ohjaavat hoitotyön perusarvot ovat ihmisen kunnioittaminen ja hoidon vastuullisuus. Päämääränä on potilaan hoidon yksilöllisyys. Hoitotyössä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta ja kunnioitetaan potilaan itsemääräämisoikeutta.

Potilasohjaus on tärkeä osa hoitotyötä ja osastolla pyritään varhaiseen kuntoutumiseen ja kannustetaan omatoimisuuteen.

 

Sivu päivitetty: 27.06.2016

Yhteystiedot

Sisätautien osasto 3
Forssan sairaala, 3. kerros
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa
faksi 03 4191 3321
puh. 03 4191 3300

Mattila Sirpa
vs. osastonhoitaja
puh. 03 4191 3110
gsm 040 651 4688
sirpa.mattila(at)fshky.fi

Sulonen Hannu
sisätautien ylilääkäri
puh. 03 4191 3240
gsm 050 492 4866
hannu.sulonen(at)fshky.fi

Pukki Sirkka
osastonylilääkäri
puh. 03 4191 3341
sirkka.pukki(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy