Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Hoitotahto ja hoitotestamentti

Hoitotahto on potilaan tahdon ilmaisu tulevasta hoidosta. Kirjallisessa muodossa eli hoitotestamenttina se on yleensä oikeudellisesti pätevä tapa ilmoittaa hoidettavan tahto.

Hoitotestamentissa saatetaan kieltää esimerkiksi tehoelvytys. Hoitotestamentti varmistaa potilaalle, että hänen hoitoon liittyvä tahtonsa huomioidaan kaikissa tilanteissa, esimerkiksi äkillisessä onnettomuudessa tai tajuttomuuden aikana.

Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta sen jälkeen, kun hän on saanut hoitohenkilökunnalta tiedon kieltäytymisen merkityksestä terveyteensä. Potilaskertomuksen merkinnöistä tulee ilmetä, että potilaalle on annettu riittävä selvitys niistä vaikutuksista, joita potilaan tahdon noudattamisella on.

Ote laista potilaan asemasta ja oikeuksista

8 § Kiireellinen hoito
Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä.

Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (L785/92) on kokonaisuudessaan luettavissa julkisesta ja ilmaisesta FINLEXin säädöstietokannasta .

Hoitotahto/hoitotestamentti välittää potilaan tahdon

Tulostettava hoitotestamentti

 

Sivu päivitetty: 21.11.2016
 
 
 
login Synergia Foxy