Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Sairauskertomusarkisto

Potilaan hyvän hoidon, turvallisuuden ja toisaalta myös henkilökunnan oikeusturvan takaamiseksi potilasasiakirjojen tietojen tulee olla oikeita, virheettömiä ja riittäviä. Potilas voi pyytää asiakirjojen tietoja tarkastettavaksi ja virheitä korjattavaksi. Jos tarkastus tai korjaus evätään, potilaalla on oikeus saada tämä tieto kirjallisena ja perusteltuna.

Potilasasiakirjat säilyvät salassa pidettävinä potilaan kuolemankin jälkeen. Kuolleen henkilön aikaisempaa hoitoa koskevia tietoja saa joissakin tapauksissa antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi testamentin pätevyyden selvittäminen.

Forssan sairaalan arkisto palvelee asiakirja-asioissa Forssan sairaalassa käyneitä erikoissairaanhoidon asiakkaita. Perusterveydenhuollon asiakirja-asioissa otetaan yhteys ensisijaisesti omalle terveysasemalle

Hallinnon arkisto palvelee asiakirja-asioissa viiden kunnan (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) perusterveydenhuollossa käyneitä asiakkaita heidän tarvitessaan muuttaneiden tai kuolleiden terveys-, sairaus- tai hammasasiakirjoja tai yksityisten terveydenhuoltoalan lopettaneiden yritysten hammas- ym. kortteja, jotka on siirretty FSHKY:lle säilytettäviksi.

Potilastietojen tarkastuspyyntö
Potilastietojen oikaisuvaatimus
Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi 

 

Sivu päivitetty: 14.02.2018

Yhteystiedot

Forssan sairaalan arkisto
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa
faksi 03 4191 4321
puh. 03 4191 4320

Forssan pääterveysasema
Urheilukentänkatu 2, 30100 Forssa
faksi 03 4191 2001
puh. 03 4191 2012

Humppilan terveysasema
Humppilantie 24, 31640 Humppila
faksi 03 4191 2002
puh. 03 4191 2103

Jokioisten terveysasema
Keskuskatu 25, 31600 Jokioinen
faksi 03 4191 2003
puh. 03 4191 2121

Tammelan terveysasema
Einarintie 1, 31300 Tammela
faksi 03 4191 2004
puh. 03 4191 2141

Ypäjän terveysasema
Perttulantie 18, 32100 Ypäjä
faksi 03 4191 2005
puh. 03 4191 2151

Hallinnon arkisto
Forssan sairaala
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa
faksi 03 4221 166
puh. 03 4191 4001
kirjaamo(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy