Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Valinnan vapaus

Asiakkaan hoitopaikan valinta

Perusterveydenhuollossa on 1.1.2014 alkaen ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema koko maan terveysasemista. Terveysaseman vaihto edellyttää kirjallista ilmoitusta ja sen voi tehdä korkeintaan kerran vuodessa.

Erikoissairaanhoidon yksikön valintamahdollisuus on laajennettu koskemaan kaikkia maan kunnallisia erikoissairaanhoidon yksiköitä. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Toisella paikkakunnalla väliaikaisen asumisen aikana on mahdollisuus käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen terveyskeskusta tai erikoissairaanhoidon yksikköä koko maassa.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus valita häntä hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö, mutta kuitenkin toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Myös tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Mikäli potilaan sairaus tai hoito edellyttää lähetteen tekemistä muuhun kunnalliseen tai yksityiseen hoitolaitokseen, tekee sairaalalääkäri maksusitoumuksen jonka ao. ylilääkäri varmentaa nimikirjoituksellaan. Maksusitoumusta ei tarvita kun potilas lähetetään omaan sairaanhoitopiirin sairaalaan eikä kiireellisissä hoidoissa.

Tarkemmat ohjeet: Terveydenhuoltolaki ja asiakkaan valinnan vapaus

Lisätietoja saa terveydenhuollon palvelualuejohtajilta ja FSHKY:n toimipisteistä.

 

Sivu päivitetty: 09.11.2016

Yhteystiedot

Korhonen Katariina
yhtymäjohtaja
puh. 03 4191 4000
gsm 040 662 7620
katariina.korhonen(at)fshky.fi

Kortepohja Sari
terveydenhuollon palvelualuejohtaja
puh. 03 4191 4082
sari.kortepohja(at)fshky.fi

Kiesi Hanna
ylilääkäri
puh. 03 4191 3655
gsm 050 440 7077
hanna.kiesi(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy