Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Tietoa työnantajalle ja yrittäjälle

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy samoin kuin työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuoltotoiminta perustuu työterveyshuoltolakiin.

Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluu hyvä ammattitaito, monitieteinen ja moniammatillinen toimintatapa, tarvittava tieto työpaikan työoloista sekä lain tarkoittama yhteistyö. Työterveyshuollon tulee olla jatkuvaa toimintaa, johon sisältyy työpaikan tarpeiden arviointi, toiminnan suunnittelu, varsinainen toiminta vaikutusten aikaansaamiseksi, seuranta ja arviointi sekä laadun jatkuva parantaminen.

Lakisääteisen työterveyshuollon (Kelan korvausluokka I) sisältöalueita ovat

Sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II) järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Kela korvaa työnantajalle /yrittäjälle 50% tai 60 % työterveyshuoltokustannuksista.

Työterveyshuolto lähettää sopimusta ja esiselvityksen tekemistä varten lomakkeet, jotka palautetaan samalla, kun työterveyshuoltopalveluja koskeva kirjallinen sopimus laaditaan työnantajan ja työterveyshuollon yhteisneuvotteluna.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen laaditaan ja allekirjoitetaan alustava toimintasuunnitelma. Siinä sovitaan työterveyshuollon käytännön toimenpiteiden käynnistämisestä. Toimintasuunnitelmaa täydennetään työpaikkaselvityksen perusteella. Toimintasuunnitelmakausi sovitaan erikseen (yleensä 3-5 vuotta).

 

Sivu päivitetty: 12.02.2020
 
 
 
login Synergia Foxy