Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
Vammaispalvelut
 

Vammaispalvelut

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalveluilla edistetään ja tuetaan eri tavoin vammaisten henkilöiden omatoimisuutta ja selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi palveluilla pyritään vähentämään vamman aiheuttamia haittoja.

Vammainen henkilö on vammaispalvelulain mukaan henkilö, jolla on vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on ennusteen mukaan vähintään noin vuoden ajan erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluja myönnettäessä arvioidaan yksilöllisesti vamman tuottamaa haittaa päivittäisessä elämässä. Palveluja haetaan pääsääntöisesti kirjallisella vammaispalveluhakemuksella . Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto hakijan vammasta/sairaudesta ja toimintakyvystä ja tarvittaessa myös asiantuntijan (esim. fysio- tai toimintaterapeutin) lausunto haettavan palvelun tarpeesta.

Vammaispalveluhakemus toimitetaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijälle .

Tulostettava hakemus vammaispalveluihin löytyy täältä

Vammaispalveluohje löytyy täältä 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löydät täältä

Vammaispalvelun rekisteriseloste

Kehitysvammahuollon rekisteriseloste

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma


Vaikeavammaisten palvelut

Seuraavat palvelut ovat vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivisia oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä palvelu niihin oikeutetulle eli myöntämisedellytykset täyttävälle hakijalle määrärahoista riippumatta.

Muut vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Seuraavat vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista ovat määrärahasidonnaisia. Korvauksen saaminen on tällöin aina harkinnanvaraista ja riippuu mm. palvelun tarpeesta, kohtuullisista kustannuksista ja käytössä olevista määrärahoista. Mikäli määrärahat eivät riitä kaikille hakijoille, ne kohdennetaan vaikeimmassa asemassa oleville ja eniten tarvitseville. Taloudellisista tukitoimista tulee hakea korvausta kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelut määritellään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta. Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa, omintakeisessa toimeentulossa ja sopeutumisessa yhteiskuntaan. Lisäksi erityishuollon tavoitteena on turvata kehitysvammaiselle tarvittava hoito ja huolenpito.

 Vammaispalvelut perustuvat seuraaviin lakeihin tai asetuksiin:

 

Sivu päivitetty: 12.06.2020

Yhteystiedot

Paasikangas Jaana
aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja
puh. 03 4191 6030
gsm 050 569 4937
jaana.paasikangas(at)fshky.fi

Nieminen Pia
vammaispalvelupäällikkö
puh. 03 4191 6040
gsm 050 061 9055
pia.nieminen(at)fshky.fi

Sohlman Päivi
toimistosihteeri
puhelinaika ma-pe klo 13-14
puh. 03 4191 6039
gsm 040 648 2377
paivi.sohlman(at)fshky.fi

Vammaispalvelu- /Kehitysvammahuollon toimisto
Turuntie 18, 30100 Forssa Avoinna arkisin klo 8.00-15:00

 
 
 
login Synergia Foxy